Bufdir sin logoForeløpig program

9.30 – 9.40 Åpning av markeringen - Abid Q. Raja (Kultur- og likestillingsminister)

9.40 – 10.00 Bufdirs CRPD-prosjekt; innretning, mål og status - Mari Trommald (Direktør Bufdir)

10.00 – 10.25 Et felles løft for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse - Slik jobber vi med CRPD i Trøndelag - Margrete Taule (Fylkesmannsembetet i Trøndelag) og Linda Svanhold (Midtre Gauldal kommune)

10.25 – 10.40 Pause

10.40 – 11.00 Hva vet vi om kommuners kjennskap til og arbeid med menneskerettighetene i Norge? - Helle Sanden og Anders Einar Broderstad (Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM))

11.00 – 11.25 Panelsamtale: Hvorfor er CRPD viktig for personer med funksjonsnedsettelse og hva skal til for til å etterleve konvensjonen? 

Tove Linnea Brandvik (SAFO)

Eva Buschmann (FFO)

Eivind Digranes (Unge funksjonshemmede)

i samtale med Anne Hafstad (Bufdir)

11.25 – 11.30 Avslutning - Anna Bjørshol (Bufdir)

Påmelding

Meld deg på her: 

Påmeldingsfrist: Frist er 30. november

Kilde

https://bufdir.no/arrangementer/velkommen_til_bufdirs_markering_av_funksjonshemmedes_dag_2020/