Bli med!
Deltakelse i frivillige organisasjoner og foreninger har betydning for alle. Gleden og betydningen av å kunne delta i en selvvalgt fritidsaktivietet er viktig også for de som når en høy alder og de som eventuelt får demenssykdom. Om en får litt bistand og tilrettelegging er det ikke noe i veien for at også disse kan delta.

Heftet kan du lese her.