Det nye "Lionshuset" skal gi familier under opphold mulighet til å bo sammen. Siden 2011 har kompetansesenteret tilbudt "familieopphold" som gir familiene mulighet til å være sammen for å bedre ferdigheter, prøve ut aktivitetshjelpemidler og få mer kunnskap om tilpasning av aktiviteter som kan videreføres i eget nærmiljø. Det nye familiehuset vil bidra til at en bedre kan legge til rette for å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barn og ungdom med en funksjonsnedsettelse i aktiviteter som de kan bruke i lokalmiljøet etter oppholdet. 

En klar målsetning med det nye familiehuset er å øke andelen barn med funksjonsnedsettelse med innvandrerbakgrunn som deltar på opphold ved Beitostølen helsesportsenter.  For å øke denne andelen ble prosjektet «Aktive sammen – mulig for oss?» startet opp i 2014. Prosjektet har bidratt med økt kunnskap om familienes ønsker og behov i møtet med helsesportsenteret.

Beitostølen helsesportsenter er opptatt av å være en sentral aktør innenfor kompetanseoverføring, forskning og formidling innenfor feltet fysisk aktivitet og funksjonshemming. De har en sentral rolle innenfor dette feltet, og håper at aksjonen også kan bidra til at de får bygget nye lokaler som kan styrke også denne delen av virksomheten.

Lions Norge har en målsetning om å samle inn hele 50 millioner kroner til formålene.

Logo for Lions Røde Fjær