Omslagsbilde til ​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester

Heftet tar utgangspunkt i Gina som er født med nedsatt funksjonsevne. Det viser hvilke rettigheter hun og familien har fra hun blir født til hun er om lag 20 år og hvor familien kan henvende seg for å få hjelp.

Heftet handler ikke om det å ha et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne, men om tilbud og rettigheter.

Heftet kan lastes ned her: Barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien-IS1298.pdf

Kilde:

Helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien