Datagrunnlaget som presenteres i denne rapporten bygger på en postbasert spørreundersøkelse. Spørreskjemaene ble sendt ut til alle landets kommuner, og 70%  av kommunene besvarte undersøkelsen gjennom å returnere spørreskjemaet. Målsetningen med undersøkelsen var bl.a. å kartlegge omfang av tjenestene, hvem brukerne var og se om det var variasjon i tilbudet mellom kommunene.

Undersøkelsen ble gjennomført som en del av informasjonskampanjen ”Støttekontakt og avlastning” som var et tiltak i Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede  Det er ikke senere blitt gjennomført en tilsvarende omfattende undersøkelse.

Rapporten ”Avlastning og Støttekontakt. Omfang og praksis i kommunene” som ble skrevet av Trond Bliksvær kan du lese her

Logo Nordlandsforskning