www.fritidforalle.no

arbeider med brukere av støttekontakttjenesten

Informasjon for deg som

Oppdragstakere og arbeidstakere innenfor støttekontakttjenesten engasjeres med utgangspunkt i brukerens ønsker, forutsetninger og kanskje drømmer på fritiden. Her har vi samlet informasjon om tjenesten.