Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows. I Appbiblioteket kan du for eksempel søke etter apper for mennesker med synsnedsettelser og kognitive vansker.

Appbiblioteket eies av Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og driftes av en redaksjon.

http://appbibliotek.no/

Bilde av jente med en smarttelefon