ForsideI rapporten kommer det frem at 61 av 66 kommuner bryter med sosialtjenesteloven eller har fått kritikk og råd om muligheter for å forbedre seg etter tilsynsbeøk av fylkesmannen.

I halvparten av de undersøkte kommunene har avlastere og støttekontakter ikke tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter. Kommunene har et ansvar for å sikre at disse personene får nødvendig opplæring og oppfølgning.

Helsetilsynet peker også på at tilgang til tjenestene avlastning og støttekontakt er avhengig av alder og diagnose. De ser videre alvorlig på at mange kommuner ikke sørger for tilstrekkelig styring, ledelse og forbedringsarbeid knyttet til disse tjenestene.

Helsetilsynet sin oppsummeringsrapport "Avlastning og støttekontakt - tjenester med betydning for et bedre liv." kan leses her.