Målsetningen er å gi alle en følelse av mestring, og sosialt samvær med andre - om det er på fotball banen med Brane Tigers, Vingersfesten eller skogstur med en barnegruppe.

- Vi samarbeider med blant annet Friskis og Svettis, som har topp trening for funksjonshemmede. En annen viktig samarbeidsparter for oss er forelderforeningen som bidrar til fester og julebord for utviklingshemmede forteller teamleder Madeleine Krogsether.

Krogsether leder en avdeling som består av saksbehandlere, 14 fritidskontakter som i hovedsak arbeider med ulike gruppertilbud med bakgrunn i sitt fagområde og støttekontakter som jobber i hovedsak individuelt i ulike oppdrag.

Viktig med samarbeid

Brane Tigers - Kongsvinger Kongsvinger kommune er en av de 51 kommunene i landet som deltar i et av de seks fylkesvise faglige nettverkene som er etablert i forbindelse med den nasjonale satsningen knyttet til feltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse". Kommunen har frem til i dag primært gitt et tilbud innenfor sin støttekontakt innenfor løsningene individuell støttekontakt og deltakelse i en aktivitetsgruppe.

- Vi i Kongsvinger setter veldig stor pris på nettverkssamlingene. Samlingene gir mulighet for erfaringsutveksling og ideskapning, men de er også viktige fordi det har fungert som fora for å kunne ta opp saker. Et eksempel som er positivt er jo at vi nå fikk en utvidet tolkning av loven slik at grupper og fritid med bistand ble akseptert som en fullverdig løsning innenfor støttekontakttjenesten vektlegger Krogsether.

Aktivitetsgrupper i Kongsvinger

Kongsvinger kommune har i tillegg til bruk av individuelle støttekontakter lagt vekt på å etablere ulike aktivitetsgrupper. Her er eksempler på slike gruppetilbud som har blitt til med bakgrunn i ulike ønsker.

Brane Tigers Håndball og Fotball
Et tilbud til funksjonshemmede som liker ballspill, fysisk aktivitet og sosialt samvær i samhandling med andre. Trener fast en dag i uka og noen helger til kamper, cuper og samlinger. Brane Tigers har er ethelårstilbud.

Blågruppe
En aktivitetsgruppe for  barn og unge i aldersgruppen 10-15 år. En fastdag pr. uke, med ulike aktiviteter (bowling, skogsturer, svømmehallo.l).

Orangegruppe
En aktivitetsgruppe for barn og unge i aldersgruppen 9-13 år. En fast dag pr. uke, med ulike aktiviteter (som blå gruppe).

Grønn gruppe Fargebandet - Kongsvinger
Barnegruppe som samles hver uke for ulike aktiviteter.

Aktivitetsgruppe
En aktivitetsgruppe for voksne utviklingshemmede. Svømming, turer, bowling, fester og andre spennende aktiviteter. En fast dag i uken, samt noe på helg.

Gutteklubben
En aktivitetsgruppe for utviklingshemmede menn i alderen 16 - 30 år, en gang pr mnd. Sosialt samvær og hygge.

Hebergheimen
Hygge/sosialt samvær for utviklingshemmede i alle aldere. 2-3 ganger pr. mnd. Her er det lagt stor vekt på samarbeid mellom fritid og bolig. Aktiviteter som bingo, dans, enkle gåturer og spillkvelder.

Lilla gruppe
Aktiviteter for de med psykiske problemer. Her er det kulturtilbud for å få en innholdsrik hverdag. Gruppen er basert på aktiviteter og opplevelser etter brukers egne ønsker.

Fargebandet
Et musikkband for psykisk utviklingshemmede. Øver en gang pr. uke samt opptrer ute iblant.

Bocciagruppe
Dette er et åpent ukentlig tilbud for de som vil spille Boccia. Her er det sosiale like viktig som prestasjonene.

Målet er fra neste år også å komme igang med en friluftsgruppe og en foto/film/data gruppe.

Kulturell spaserstokk

Dette er et underholdningstilbud i samarbeid med kino og arrangementsavdelingen en gang pr. mnd. I tillegg er det enkel servering med vafler og kaffe i kommunens kro.

Lag og foreninger

Enkelte lag og foreninger har bidratt med tilbud til oss. Bueskytterforeningen,biljardforeningen, Røde Kors, Øiset ridesenter og Jeger- og fiskerforeningen er eksempler på dette.
- Kultur er videre i dialog med frivillighetsentralen som jobber aktivt med å skape dialog og oversikt med alle lag og foreninger i kommunen. Vi ønsker fra høsten å ta i bruk metoden Fritid med bistand, som er utviklet i Kristiansand kommune, forteller Krogsether.

Ellers er en i gang med å lage tilrettelagte, tidsavgrensede workshopstilbud til ulike brukergrupper i samarbeid med Scene U . Her tenker en å opprette bl.a. en teatergrupper og en kantine/matlagingsgruppe. Her kan du lese mer om Scene U - Kulturskolen og kultur- og fritidsenheten i Kongsvinger kommune.

Av Anders Midtsundstad