Detaljer

Dato: 16. februar kl.09.00-14.30

Sted: Kulturhuset i Oslo sentrum, Youngs gate 6, Oslo

Konferansen vil også streames!


ALLEMED konferansen 2023

Arrangementet er gratis og aktuelt for alle som jobber med, brenner for og ønsker å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter. Fritidserklæringen er re-signert og sammen skal vi forsøke å svare på hva som må til for å realisere erklæringens mål.

Vi må samarbeide på tvers og sørge for å få barn og unges stemmer med. Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpner årets konferanse og innleggsholderne er vil dele erfaringer og gi oss faglig påfyll om temaet. Årets innleggsholdere kommer fra ulike sektorer og vil sette søkelyset på på ulike utfordringer vi står i, dele med oss gode løsninger og minne oss på viktigheten av at vi jobber for å få ALLEMED!

Følg med på ALLEMED sin facebookside! Der vil det jevnlig legges ut informasjon om arrangementet: https://www.facebook.com/allemed.no

Påmelding

Meld deg på her: https://forms.gle/VBPSKtCJPq3UzCDJ8 (Påmeldte vil motta link til live-sendingen, samt opptak i etterkant av konferansen.)


ALLEMED er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap (NDFU) - et organisasjonsnettverk bestående av 35 organisasjoner som jobber med barn og unge. ALLEMED er et verktøy som kan benyttes til å jobbe med å realisere Fritidserklæringen i lokalmiljøene der barn vokser opp. ALLEMED samarbeider med kommuner og med frivillige lag, foreninger og organisasjoner om å finne gode, lokale løsninger for å senke barrierer for deltakelse. Når både frivilligheten og kommunen gjør en innsats hver for seg og i fellesskap, kan man sammen bygge broer inn i fritidsaktiviteter slik at alle barn kan få oppleve mestring, trivsel og fellesskap sammen med andre, uavhengig av foreldrenes økonomi.