livsstil.jpgErfaringene fra det treårige "Livsstilprosjektet" som ble gjennomført av Handikapp & Habilitering i Stockholms län i samarbeid med flere frivillige organisasjoner har nå blitt til en metodebok. Du kan her lese mer om hvordan de kankret arbeidet for å få flere inaktive ungdommer og voksne i alderen 16 til 60 år med en bevegelseshemning eller en utviklingshemning inn i en selvvalgt fritidsaktivitet.

Gjennom prosjektet ble det lagt vekt på å dokumentere erfaringene med et ønske om å få frem kunnskap om hvordan deltakelse i fritidsaktiviteter påvirker helsen. I metodeboken "En väg til bätre hälsa" kan du lese mer om erfaringene. Boken kan bestilles her.

Mer informasjon finner du på prosjektets hjemmeside.

Av Anders Midtsundstad