AktivitetshåndbokSvein Einarsbøl i Asker kommune og Ingvild Kristiansen ved DPS Jæren er blant flere fagpersoner som peker på at aktivitetshåndboken er et godt arbeidsverktøy i arbeidet med tjenestetilbudet treningskontakt.

I arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i kommuner og bydeler er fysisk aktivitet et viktig perspektiv. Arbeidsmetoder som treningskontakt og Fritid med bistand er eksempler på hvordan kommunene kan styrke fokus på fysisk aktivitet for personer som trenger litt ekstra oppfølgning på vei mot en mer aktiv tilværelse.

Aktivitetshåndboken består av to deler. Del I omhandler bruk av fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet. Her presenteres generelle effekter av fysisk aktivitet, gjeldende anbefalinger for ulike aldersgrupper, presentasjon av ulike treningsformer og effekter av disse, fysisk aktivitet på resept og hvordan arbeide for å fremme  atferdsendring. Del II inneholder anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet relatert til 33 aktuelle diagnoser/tilstander.

Helsedirektoratet ønsker at leger og annet helsepersonell i større grad vurderer aktivitet i forebygging og behandling på lik linje med medisin. Presidenten i legeforeningen, Torunn Jambu, ga følgende uttalelse i forbindelse med lanseringen.
- Legeforeningen er glad for at det satses på strukturelle og samfunnsmessige tiltak som vil legge til rette for økt aktivitet, samtidig som Helsedirektoratet også har laget en håndbok for bruk i direkte pasientarbeid og i samfunns- og arbeidsmedisinsk perspektiv, sier Janbu.


Håndboken som er skrevet av norske og svenske fageksperter er allerede distribueres til alle landets fastleger, kommuneleger, fysioterapeuter, kiropraktorer, helse- og treningsfysiologer, ernæringsfysiologer, fylkesmenn, fylkeskommuner og helsefaglige utdanninger.
Aktivitetshåndboken kan du laste ned her.

Trykket versjon av boken kan bestilles fra Fagbokforlaget.

Anders Midtsundstad