aktivitetsdagbok[1].jpg

Helsedirektoratet har utarbeidet en aktivitetsdagbok som kan hjelpe personer som kan lese og skrive til å bli mer fysisk aktiv. I dagboken kan en skrive ned egne mål, hvordan man vil oppnå dem, og hvordan man vil takle hindringer som kan oppstå. Det er også plass til å notere hvilke aktiviteter man gjennomfører og de erfaringene og tankene man gjør seg underveis.  

Å sette opp konkrete og oppnåelige mål ut fra den formen man er i, gjør det lettere å lykkes. Mål og planer kan endres underveis, for eksempel etter hvert som man blir i bedre form.

Aktivitetsdagboken som er laget spesielt for bruk i frisklivssentraler kan benyttes av alle. Dagboken som bare finnes elektronisk kan du laste ned her: Aktivitetsdagbok – for deg som vil komme i bedre form

Kilde:

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdagbok-for-deg-som-vil-komme-i-bedre-form