Omslagsbilde til Rapporten Aktivitet og fellesskap for eldreMange eldre er ensomme og isolerte. Det påvirker deres helse og funksjon. Rapporten tar utgangspunkt i at kroppslig og kognitiv aktivitet har betydning for kommunikasjon og samhandling, enten hensikten er å begrense funksjonstap, vedlikeholde eller forbedre funksjon, sosialt samvær eller kulturelle opplevelser. Sosiale og kulturelle aktiviteter har klart en egenverdi. Rapporten gir en nyttig kunnskapsstatus, en presentasjon av sentrale utfordringer og peker på områder hvor det trengs mer informasjon. I siste del av rapporten pekes det på gode eksempler og forslag som kan bidra til at målgruppen kan oppleve økt aktivitet og deltakelse sammen med andre.

Rapporten «Aktivitet og fellesskap for eldre» kan du laste ned her:

delrapport2_aktivitet_fellesskap_141117.pdf

Kilde:

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/delrapport2_aktivitet_fellesskap_141117.pdf