Bilde av Ragnhild Bendiksen og Jorunn Sagen OlsenPå KS og Helse- og omsorgsdepartementet sin nasjonale konferanse «Leve hele livet», presenterte helse- og omsorgssjef Ragnhild Bendiksen og prosjektleder/leder ved Vennesla frivilligsentral Jorunn Sagen Olsen, erfaringene fra det tre-årige prosjektet hvor de samarbeider med Senter for omsorgsforskning, sør og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Gjennom dette folkehelseprosjektet har kommunen og frivillighetsentralen tydeliggjort hvordan samarbeidet mellom det offentlige og frivillige organisasjoner overfor eldre og seniorer kan styrkes og videreutvikles på en systematisk måte, når målet er å styrke sosiale nettverk for den enkelte.

Følgeforskningen viser tydelig at dette arbeidet har stor betydning. I en hektisk hverdag erfarer Bendiksen at metoden som utvikles gjennom dette prosjektet betyr mye. Hun la vekt på tre viktige faktorer:

  • Bedre livskvalitet for flere – på brukernes premisser
  • Avlaster pårørende
  • Utsetter behov for kommunal hjelp
  • Fremtidsrettet samarbeidsmodell mellom kommunesektor og frivillig sektor

Hele foredraget til Bendiksen og Sagen Olsen (lengde ca. 22 min.) kan du se her:

https://youtu.be/8g39XS-gUg8?t=1h53m47s (Åpnes i nytt vindu)

Mere informasjon om «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-livet/id2547684/ (Åpnes i nytt vindu)