Kveldsbilde av Royal Garden hotell i Trondheim

Påmelding


Onsdag 31. mai 2017

10.30   Registrering og kaffe

Plenum

11.00   Velkommen

Dag Ofstad, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

11.10   Åpning

11.30   Kroppen – ingen hindring for å nå toppen

Torstein Lerhol

12.15   Lunsj

13.15   Forventningers betydning for deltagelse

Jorunn H. Midtsundstad, førsteamanuensis i pedagogikk ved UiA, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14.00   Kaffe på Markedsplassen – tid for utstillere og faglig og sosialt småprat

14.45   Inkludering eller gjensidig utbytterike relasjoner?

Reidar Säfvenbom, førsteamanuensis, Norges idrettshøgskole

15.30   Egentid

18.00   Mingletid og kulturinnslag – Oppvisning ved Danselaboratoriet

19.00   Middag


Torsdag 1. juni 2017

Plenum

09.00   ” Utenforskapet endres. Hva gjør vi med det?”. Barns samspill med jevnaldrende: inkluderingsideal og hverdagspraksis

Borgunn Ytterhus, professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

09.40   Hvordan kan dans skapes i møte mellom ulike mennesker?

Elen Øyen, danser og Tone Pernille Østern, professor, Program for lærerutdanning, NTNU

10.10  Kaffe og beinstrekk – forflytning til parallellsesjoner (20 minutter)

10.30 - 11.30 Parallellsesjon DEL 1

A        Ulikkroppede og mangfold | Sesjonsleder: Tove Pedersen Bergkvist

A-1 og -2: Foredrag og workshop – Ta på klær som er behagelige å bevege seg i.
Ingeborg Dugstad Sanders, kunstnerisk leder for” Danselaboratoriet”

B        Finnes det et inkluderingsideal? | Sesjonsleder: Jakob Joh. Djupvik

B-1: En god historie om inkludering i skole og samfunn - refleksjoner fra en forelder

Kristine Stenbro

B-2: No Isolation og historien om roboten AV1

Kristin Dolve Larsen, ambassadør for No Isolation

C        Tilrettelegging av fritid | Sesjonsleder: Anders Midtsundstad

C-1: Støttekontaktens betydning for et aktivt og individuelt tilpasset sosialt liv

Brit Hauge, universitetslektor, NTNU

C-2: Hvordan legge til rette for deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter gjennom et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner.

Sølvi Folkedal, koordinator, Aktiv fritid for ungdom i Askøy kommune

11.30   Lunsj

12.30 - 13.30 Parallellsesjon DEL 2

A        Barn og unge som er mye på sykehus | Sesjonsleder: Jorunn H. Midtsundstad

A-3: Skoleledere og læreres arbeid med å inkludere elever med langvarige sykefravær

Åsa Knudsen Backe, lærer, Sørlandet sykehus

A-4: Gi meg muligheten! Hvordan støtte barn som pendler mellom sykehusskole og lokal skole?

Tove P. Bergkvist, seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

B        Inkluderende kroppsøving | Sesjonsleder: Hanne Jakobsen

B-3: Et kroppsøvingsfag – mangfoldige kropper

Gro Rugseth, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag,
Institutt for fysioterapi

B-4: Gym skal være for alle – glede og mestring. Aksept og forståelse hos de andre elevene skaper man ved å være åpen og gi elevene den informasjonen de trenger for å forstå

Sondre Støckert, skoleelev, Kristin Nystrøm, kontaktlærer og Aslam Konar, kroppsøvingslærer og spesialpedagog, Solberg skole, Nedre Eiker.

C        Hjelpemidler til lek, sport og fritid (aktivitetshjelpemidler) – muligheter for deltakelse | Sesjonsleder: Sylvia Söderström

C-3: Kunnskapsnivå og utfordringer knyttet til aktivitetshjelpmiddelområdet

Svein Bergem, PhD. stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

C-4: Erfaringer ved tildeling og bruk av aktivitetshjelpemidler

Heidi Pedersen, PhD. stipendiat, NTNU

13.30   Beinstrekk og forflytning til plenum (15 minutter)

13.45   Full deltakelse og likestilling for alle. Hvor står vi i dag?

Jan Tøssebro, professor ved NTNU

14.30   Avslutningsbetraktninger

En samtale mellom Torstein Lerhol og Helge Gudmundsen

15.00   Vel hjem!


Påmelding