Article image

Denne rapporten er skrevet som et ledd i dokumentasjonen til prosjektet "Aktiv omsorg - kompetanse og kompetansebehov" som ble gjennomført av Senter for omsorgsforskning Sør etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektet har sitt utgangspunkt i St. meld. 25 (2005-2006) "Mestring, muligheter og mening" hvor regjeringen peker på fem hovedstrategier for å møte både dagens og fremtidens utfordringer i den kommunale omsorgstjenesten. En av de fem strategiene er en større satsning på Aktiv omsorg.

Rapporten som er skrevet av sosiolog Per Gunnar Disch og 1.lektor Gro Lorentzen, kan du laste ned her.

Av Anders Midtsundstad