Sidebygningen tilrettelegger og administrerer kultur og fritidsaktiviteter for mennesker medSidebygningen ulike behov i kommunene Tønsberg og Nøtterøy. Deres tilbud rettes hovedsaklig mot to ulike målgrupper; mennesker med utviklingshemming og mennesker med psykiske plager.

Leder ved Sidebygningen Pål Fredriksen forteller at bakgrunn for at de søkte midler var for det første at de som deltakere i det fylkesvise faglige nettverket kjente noe til metoden Fritid med Bistand. Dernest når vi fikk en nesten ferdig søknad fra Fritid for Alle hvor det viktigste var gjort klart og vi kun trengte å fylle inn det som gikk konkret på oss, var dette veldig enkelt. Vi har også fra før ulike tiltak i forhold til den målgruppen midlene er tenkt i forhold til og vi har et sterk ønske om å gjøre mer for den målgruppen. Han forteller videre at Marte Tandberg er ansatt i 50% for prosjektet og at de skal ha en person til i 40%.

Marte Tandberg forteller at hun gleder seg til å komme i gang med prosjektet. Hun synes Fritid med Bistand er funksjonell og spennende metode i forhold til målgruppen. Hun har  allerede tatt initiativ for å etablere en arbeidsgruppe bestående av sentrale personer i kommunens rus og psykiatriteam. Hun håper mye blir klart før sommeren slik at de kan starte opp arbeidet i august.

Målgruppa for prosjektet er unge mennesker med rusproblematikk, og hun forteller at de håper å få til noen suksesshistorier i starten for å få motivasjon og inspirasjon i starten av prosjektperioden. Deltakerne vil bli rekruttert via kommunens psykiatri- og rusteam.Marte Tandberg

På spørsmål om hvorfor de valgte å søke, forteller Tandberg at det har sammenheng med allerede oppstartede tiltak for målgruppen.
- Vi drifter i dag "Aktiv på dagtid" som er et lavterskeltreningstilbud for alle som av en eller annen grunn ikke er i jobb. Her ser vi mange tidligere rusmisbrukere som trives i en tilrettelagt "normalsetting", i et ordinært treningssenter med trygge rammer. Vi har også etablert et golftilbud til målgruppa med positive erfaringer. Her har deltakerne startet i en egen "Golf Grønn Glede" gruppe for så å ta steget over i en ordinær klubbdeltakelse. Når man ser hvordan tidligere rusmisbrukere har blitt godtatt i miljøet på golfbanen, som har rykte på seg for å være en rikmannssport, får det meg til å tenke at ved hjelp av metoden fritid med bistand er alt mulig, forteller Tandberg.

Hun avslutter med å fortelle at de vil bruke Sidebygningens allerede eksisterende tilbud, samt innhente erfaringer fra RMU (ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter i Nøtterøy kommune som har tatt i bruk fritid med bistand) på hvilke lag/foreninger de har gode erfaringer med å samarbeide med.
- Det at to kommuner går sammen om å søke midler til et slikt prosjekt er spennende og utfordrende. Vi er vant til å tenke interkommunalt og ser fordeler av å tenke stort og nytenkende, sier Tandberg.

Knutepunktet Fritid for Alle som Kristiansand kommune har et ansvar for i nært samarbeid med Helsedirektoratet vil sikre prosjektkommunene opplæring, veiledning og oppfølgning underveis i prosjektperioden.

Av Rune Øyen