Gjennom tilskuddsordningen "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" har det blitt gitt støtte til flere prosjekterÅpne Møteplasser som retter seg særlig inn mot å inkludere barn­ og ungdom i fritidsaktiviteter. Flles for de lokale prosjektene er at de har gjort grep  med ønske om å bygge ned terskelen for deltakelse og for å inkludere alle.

Artiklene i heftet er skrevet av Sigurd Skjefstad ved PR­Operatørene på oppdrag fra Barne­, likestillings­ og inkluderingsdepartementet.

Eksempelsamlingen "Åpne møteplasser for barn og ungdom.  Engasjement, fellesskap og en meningsfull fritid" kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad