Omslagsbilde til evalueringsrapport av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteterNasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) har samarbeidet med 40 kommuner for å gjennomføre ALLEMED-dugnader lokalt. Målet har vært å samle lokal frivillighet sammen med ansatte i kommunen og beslutningstakere for en felles samtale, der målet er å skape felles bevissthet og komme til konkrete handlinger om hvordan vi sammen får ALLEMED.

På oppdrag fra NDFU har Fafo evaluert et prosjekt hvor 40 kommuner har tatt i bruk ALLEMED. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at ALLEMED-verktøyet kan være nyttig for kommunenes arbeid med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter.

De som har blitt intervjuet opplever at ALLEMED er et godt dialogverktøy opplever at de har lært noe nytt. Mange uttaler at de sitter igjen med nye ideer, tanker og refleksjoner som de kan ta med seg i arbeidet med å legge til rette for at flere barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktivitet. Undersøkelsen peker også på at det er behov for forbedring på flere områder. Her nevnes som eksempel støtteordninger, samarbeid, samt informasjon og kommunikasjon.

Hele rapporten kan du lese her:

Evaluering av ALLEMED-Fafo-notat 2019_08.pdf