Støttekontakttjenesten har utviklet seg i løpet av de senere årene. Det får konsekvenser får måten denne lovpålagte tjenesten organiseres i kommunene. Økte resurser i utførerleddet og flere støttekontakter som engasjeres som arbeidstakere i større stillinger er viktige forutsetninger for å kunne gi den enkelte valgmuligheter når vedtaket skal utformes i tråd med den ambefalte tredelte løsningen :

 
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frvillig organsasjonBilde av Mads Rud Langvik
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Individuell støttekontakt

Mads jobber som støttekontakt slik at han hver uke følger opp tre personer individuelt som støttekontakt eller treningskontakt på dagtid, men han følger også opp tre grupper. To på disse har sine ukentlige møter på kveldstid

Mads trives i jobben og trives godt med å bli kjent med nye personer. 

Personene jeg møter ukentlig er forskjellige. De har ulike interesser. Det gir meg mulighet til å være med på mye forskjelling. En av de jeg får mulighet til å være sammen med ukentlig liker godt turgåing og delta på aktiviteter på Daghøyskolen for kunst, mens en annet liker å gå på treningsstudio, geocashing, sofaprat, og å se på You Tube filmer. Jeg ser frem til disse ukentlige møtene som gir meg mulighet til å være sammen med dem i rundt 3 timer hver.

Mads har også ansvar for to grupper sammen med andre:

17+ guttegruppe som i dag består av 7 deltakere med forskjellige diagnoser. De har en felles interesse for gaming som handler om at flere kobler seg opp mot det samme spillet på f.eks. Playstation, X-Box e.l. og spiller sammen, japansk animasjon og diverse brett og kortspill. Denne gruppen har han vært med på å drive i 9 år. 

14+ guttegruppe startet med 6 deltakere. I løpet av det siste året har flere sluttet og vi har arbeidet for å finne frem til et nytt felles interesseområde for gruppen. Geocashing er den nye interessen og de to deltakerne som deltar fast nå er opptatt av å rekruttere flere inn i aktiviteten vår. Geocaching er en aktivitet hvor en med bruk av smarttelefon kan søke opp koordinater som er i et område og gå på «skattejakt». Dette er verdensomspennende, og du finner det like mye i byer som i skogen og på mer øde områder. Mer informasjon om aktiviteten kan en lese her: https://www.geocaching.com/play

Han har også startet opp en treningsgruppe hvor de nå er 3 medlemmer.

Gruppene blir til og kan starte når en finner frem til minst to personer som deler en interesse. For noen kan det være mulig å starte opp i en ordinær frivillig organsiasjon, men for mange er det et ønske om å kunne strate opp med aktiviteten i en mindre gruppe erfarer Mads.

Timene Mads i dag ikke bruker som støttekontakt bruker han til rekruttering av nye støttekontakter, koble brukere og kontakter og oppfølgning av praktiske oppgaver sammen med kollegaene som jobber med å tilrettelegge støttekontakttjenesten i Fredrikstad.

Jeg kjenner meg veldig nyttig når jeg kan avlaste de andre ansatte med småoppdrag som for eksempel å lage et invitasjonsbrev til møter for grupper eller støttekontakter. Innkjøp av utstyr til grupper eller som brukes i arbeidet med å inkludere personer i aktiviteter med bruk av metoden Fritid med Bistand. Jeg liker også godt å kunne bidra med å spre informasjonshefter om tjenesten vår på lokale eventer.

Kollegaene i Aktiv fritid opplever det også som en suksess. For dem er det viktig å få frem at Mads gjør en viktig oppgave som utgjørmer enn det han selv omtaler som «småoppdrag». Han bidrar på samarbeidsmøter med frivillige organisasjoner, skaffe informasjon om aktiviteter i nærområdet som brukere kan bli med på og deltar med sine erfaringer på informasjonsmøter å presentere nye aktivitetsmuligheter for andre støttekontakter som jobber individuelt eller i gruppe. Han har også et viktig ansvar for å følge opp studenter som han tar med inn i grupper og sammen med brukere når de synes at det er helt greit.

Bilde av Team Aktiv Fritid i Fredrikstad Kommune
Team Aktiv Fritid, Fredrikstad Kommune: Fra venstre bak: Per Braarud, Grethe Reis, Mads Langvik, Elisabeth L. Christiansen, Liv Andersen Foran fra venstre: Elisabeth Nygren, Ann-Kathrin Vestby. Avdelingsleder Hilde Freim var ikke tilstede når bildet ble tatt.
  
Mads er veldig takknemlig for muligheten han har fått. Etter jeg starta som støttekontakt i 100% stilling opplever han å ha fått et mye større perspektiv på hvordan ting fungerte  i denne tjenesten. 

Jeg føler jeg lærer noe nytt hele tiden. Det er veldig spennende å ikke alltid vite hva slags arbeidsoppgaver som kommer rundt neste sving. Jeg kjenner også at jeg får kjennskap til utrolig mye som jeg kan opplyse mine brukere om. Mye mer enn når jeg bare hadde et oppdrag som leder i en gruppe. Når jeg får mulighet til å bli kjent med amnge forskjellige mennesker gir det også en unik mulighet til å koble intereser og finne frem til personer som kan passe sammen. Når en ser hvilke betydning aktiviteten og sterke vennebånd kan gi erfarer en hvor viktig denne tjenesten kan være for den enkelte.

Når Mads blir bedt om å finne frem til om det er noe negativt med denne jobben blir han litt tankefull. Det mest utfordrende mener han er å hele tiden opparbeide seg oppdrag som utgjør en 100% stilling. Det opplever han til tider kan være litt krevende. 

Med tanke på at denne ideen er helt ny må man tenke orginalt, og være fremoverlent. Da hjelper det å ha kollegaer som ikke er redd for å gjøre noe nytt. Det er ikke alltid kollegaene på Helsehuset har nye oppdrag. Det er nytt også for dem å ha en medhjelper som ofte kan stille opp. Det blir enklere fra måned til måned å finne oppgaver til stillingen.