Illustrasjonsbilde av rullestol, gitarspiller og skater

Frokostmøtet handlet om hvordan kommunene kan sikre barn og unges deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter gjennom videreutvikling av den kommunale, lovpålagte støttekontakttjenesten, blant annet gjennom annen organisering og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Program

 • Åpning
  Dag Ofstad, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
 • Presentasjon av funn fra en evaluering som bygger på en kartlegging av 18 kommuner som har mottatt tilskuddsmidler for utvikling av habiliteringstjenester for barn og unge.
  Seniorrådgiver Midia Aminzadeh, Helsedirektoratet.
 • Hvilke muligheter, begrensinger og behov eksisterer hos frivillige lag og organisasjoner for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta?
  Presentasjon av en spørreundersøkelse gjennomført i fire kommuner.
  Postdoktor Trond Bliksvær, Nordlandsforskning.
 • Aktiv omsorg. Presentasjon av erfaringer fra et nasjonalt opplæringsprogram.
  Førstelektor Gro Lorentzen og førstelektor Per Gunnar Disch, Senter for omsorgsforskning ved Høyskolen i Sørøst Norge
 • Fritid for alle – hvor står vi? En presentasjon av arbeidet med å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som følges opp av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser i et nært samarbeid med Helsedirektoratet.
  Seniorrådgiver Anders Midtsundstad, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Dato: Onsdag 25. mai 2016, 9.00-11.30. 

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Litteraturhuset er godt tilrettelagt for alle.