trenings kompis kollasjTreningskompis har sitt utspring i Treningskontaktkurset. I Finnmark var det i 2008 og 2009 Fylkesmannen i Finnmark i samarbeid med fylkeskommunen og Høgskolen i Finnmark som hadde 40 timers kurset. Etter prosjektperioden ønsket vi å videreføre noe liknende i et lettere format. Det endte opp i et samarbeid mellom kommunene Alta, Sør- Varanger og Hammerfest, Finnmark idrettskrets og Finnmark fylkeskommune. Kurspakken ble utarbeidet, og Alta og Hammerfest hadde første kurshelg i 2011. Nå har Alta gjennomført kurs nummer to 17.- 19. februar. Vi har utfordret Anita Romsdal i Alta kommune til å beskrive dette tilbudet med utgangspunkt i det siste kurset de har gjennomført.

Denne gangen hadde vi 26 deltakere, med ulik bakgrunn. Noen var støttekontakt fra før, og noen ble nyrekruttert gjennom kursinvitasjonen. Mange av deltakerne er aktive idrettsungdommer i alderen 16- 20 år. Foreleser for helgen var Trygg Ole Nilsen, lærer ved idrettsfag ved Kirkenes videregående skole. Han hadde innføring i temaene treningslære, psykisk helse og fysisk aktivitet og kosthold og ernæring. I tillegg hadde han en fysisk økt der vi fikk prøve ulike basisøvelser man kan gjøre to og to. 

Treningskompiskurset fremstår som en positiv rekrutteringsarena for lokale idrettslag i Alta kommune. Vi inviterte fire idrettslag til å ha en times aktivitet med kursdeltakerne, slik at de på den måten fikk presentere sitt idrettslag og sin aktivitet. Denne gangen var det sportsskyting, boksing, svømming og skøyter som bidro. I tillegg hadde vi en økt med stavgang med fokus på teknikk. Ut over dette hadde vi innlegg der folkehelsetiltakene og nærmiljøtilbudene i Alta og prosjektet "Sykkelbyen Alta" ble presentert. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på aktivitetene, både fra deltakere og idrettslag. 

Målet med å ha treningskompiskurs er å motivere flere av våre brukere til å bli mer aktive. Fysisk aktivitet kan være helsefremmende og forebyggende på flere områder. Etter kurset i fjor har vi flere som er ute i aktivitet. Treningskompisen går vanligvis inn i oppdrag som er målrettet mot å komme i gang med trening, enten individuelt eller gjennom inkludering i idrettslag (Fritid med bistand). Det vil også si at man har ulik lengde på oppdragene, fra noen får måneder til år. I år ønsker vi også å knytte treningskompisene opp mot grupper, der de enten leder aktiviteten eller bidrar som støtte til trener. I april starter Alta IF opp et FFU lag (Fotball for utviklingshemmede), der noen av våre treningskompiser skal bidra sammen med ressurser fra Alta IF.

Vi håper og tror at treningskompis er kommet for å bli, og at dette blir et positivt tilbud som et alternativ til støttekontakt i mange år framover.

Ønsker du mer informasjon om erfaringene med treningskopis så kan du ta kontakt med Maja på e-post majakristine.mathisen@alta.kommune.no , Jorunn på e-post jorunn.nordholm@alta.kommune.no eller Anita på e-post anita.romsdal@alta.kommune.no eller mobil 40 72 08 48

Av Anita Romsdal