Article image

Ingunn Torsrud arbeider som konsulent for støttekontakt for personer over 18 år i bydel Østensjø. Hun tok videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" i 2011. Hun opplever at utdanningen ga henne påfyll og inspirasjon til jobben. Særlig inspirert ble hun av å lære mer om empowerment, og gjennom å få nærmere innblikk i ulike måter å organisere støttekontakttjenesten på.

I sin eksamensoppgave valgte hun å skrive om arbeidsmetoden Fritid med Bistand gjennom å foksere på de muligheter og utfordringer som ligger i å tilrettelegge et fritidstilbud på denne måten. Oppgaven "Fritid med Bistand - muligheter og utfordringer" kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad