Fritidsaktiviteter som utgangspunkt ..
Oppgaven beskriver ulike verktøy som kan benyttes i arbeidet med å tilrettelegge fritid for andre. Kari Ann Tobiassen tar utgangspunkt i sin egen praksisperiode som student ved sosionomutdannelsen ved Universietet i Agder.

Oppgaven kan du lese her.