Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Siste nytt


 

Skjermbilde av nettsiden som verver demensvenn

Demensvenn

Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer personer som kan tenke seg å være en støtte til personer med demens. Statsminister Erna Solberg var den første som tok utfordringen.

Alpint

Samhandling rundt aktivitet og deltakelse

Bedre samhandlingen mellom frivillig sektor, kommuner og spesialisthelsetjenesten er en av de viktige nøklene i arbeidet med å styrke og videreutvikle tjenester for barn, ungdom og voksne.

Bilde av fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad (foto: Trond-Erlend  Willassen)

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle

Fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV), er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har mottatt en bevilgning på 550 000 fra Helesedirektoratet til å gjennomføre studietilbudet "Kultur, fritid og aktiv omsorg" i Nordland. Bevilgningen muliggjør studieoppstart høsten 2018.

Nettverket Aktiv fritid

Onsdag 6. juni ble nettverket for kommuner og fylkeskommuner, som skal sikre at flere barn og unge får tilbud om organiserte fritidsaktiviteter, sparket i gang.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Søker etter støttekontakter på Facebook

39. etappe

Tilrettelagt fritid i Drammen kommune har gått nye veier i rekrutteringen av nye oppdragstakere til støttekontakttjenesten. Aktiv bruk av Facebook ble en suksess.

Logo for Lions Røde Fjær

Beitostølen Helsesportsenter vant Lions Røde Fjær 2020

Lions Norge skal arrangere sin neste store innsamlingsaksjon i 2020. På deres riksmøte som ble holdt for få dager siden, ble det vedtatt at pengene skal gå til å bygge et «Lionshus» på Beitostølen Helsesportssenter. 

Ingressbilde til Stortingsmelding 15 2017–2018 Leve hele livet

Leve hele livet
- En kvalitetsreform for eldre

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Nettverksamling

Telemark, Vestfold og Buskerud

Nettverksamling på Notodden, 31. mai 2018, for det regionale nettverket med ansatte som arbeider med å tilrettelegge fritidstilbud i Telemark, Vestfold og Buskerud.

To jenter med ryggen til som holder tomlene opp

Læring og mestring 2018

Konferanse

Nasjonal konferanse om læring og mestring avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, 18. – 19. oktober 2018. Nytt av året er muligheten for å delta på en gratis prekonferanse.

Ingressbilde til rapporten Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særskilt vekt på deltakelse i fysisk aktivitet

Rapport nr. 1 2018 – En systematisert kunnskapsoversikt

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) har som ett av sine mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap innen feltet Deltakelse i familie/fritid og skole/barnehage til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet.

En mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Funksjonshemmede i jobb?

Frokostmøte 24. april 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerer frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.

Illustrasjonsbilde til disputas Kjersti Skarstad

Norges første doktorgradsavhandling om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Doktorgradsdisputas

Funksjonshemmede erfarer flere og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn mennesker uten funksjonshemming. Likevel har statsvitenskapelig forskning på dette feltet vært nærmest fraværende. Skarstads avhandling tar for seg to overordnende spørsmål: Hvordan bør funksjonshemmedes menneskerettigheter beskyttes, og hvordan og i hvilken grad beskyttes funksjonshemmedes menneskerettigheter innenfor utvalgte politiske systemer?

Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Bilder av tre gutter med ryggsekker, klare til å gå på tur

Temadag: Aktiv fritid for alle

Da er det tid for den årlige temadagen i nettverket Aktiv fritid for alle. Det finner sted i Hellerup, Danmark, den 19. april 2018.

Bilde av Ragnhild Bendiksen og Jorunn Sagen Olsen

Aktive Sammen

Prosjektet «Aktive seniornettverk» har som mål å forebygge ensomhet og passivitet blant eldre. Gjennom metoden Aktive Sammen har Vennesla frivilligsentral og Vennesla kommune fått et verktøy for å møte denne utfordringen.

Ingressbilde til invitasjon til Aktivitetsdag på Gjøvik

Ski for alle/aktivitets- dag på Øverby

Kultur- og aktivitetsdag på Gjøvik

Gjøvik Frivilligsentral avd. Øverby, Vind IL, Mental  Helse Gjøvik, Gjøvik kommune Kultur og Mjøsa Modellflyklubb inviterer til en annerledes tilrettelagt ”ut på tur-dag” i Øverbyveien 95 på Gjøvik, fredag 16. februar 2018 kl. 11.00 - 14.00.

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Fritid for alle videreføres

Helsedirektør Bjørn Guldvog lanserte for 10 år siden knutepunktet Fritid for alle. Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Målene som ble satt for satsningen er innfridd, men behov og endringer innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjør at arbeidet videreføres som en integrert del av arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilde av en kvinne som holder en smarttelefon med appen Tjenesteshop

Bedre brukerstyring av tjenester

Tema: Velferdsteknologi

I Larvik kommune ga flere unge personer, som trengte tilbud fra hjemmetjenesten, uttrykk for et ønske om mer brukertilpasset løsning for bestilling av hjemmetjenester. Resultatet ble en bestillingsportal som har fått navnet Tjenesteshop.

Norgeskart som viser frivilligheten

Frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge har i flere år veiledet kommuner i hvordan en kan utvikle en frivillighetspolitikk. Det trengs egne planer med konkrete tiltak for å skape vekst og utvikling i frivillig sektor.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.

Ingressbilde Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 - Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

I 2016 var det 355 635 personer som mottok en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Det betyr at 6,7 % av hele befolkningen mottar slike tjenester. Statistisk sentralbyrå lager årlig statistikk om tjenester og tjenestemottakere som viser utviklingen

Bilde av barn i en kirke

En inkluderende kirke

Inkludering er et prioritert område i Borg bispedømme, og gjennom prosjektet «Vår inkluderende menighet» har de utviklet gode verktøy som tydeliggjør hvordan dette kan gjøres i praksis.

Ingressbilde til doktorgradsavhandling

Ansvarsgrupper – hva tenker de unge selv?

Siv Elin Nord Sæbjørnsen har gjennom sin doktorgradsavhandling intervjuet 28 ungdommer i barnevernet for å høre deres syn på erfaringer fra barnevernets ansvarsgrupper. Felles for alle ungdommene var at de også var brukere av psykisk helsehjelp.

Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

Ingressbilde til Sintef-rapport

Digital plattform om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Tema: Velferdsteknologi

Trondheim kommune har gjennomført et prosjekt for å se nærmere på hvilke krav som må stilles til en selvorganiserende digital plattform for barn og unge som deltar i fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til Rapport om norsk frivillighet - Utviklingstrender og samfunnseffekter

Forskning på norsk frivillighet

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har utarbeidet en rapport hvor de oppsummerer forskningen som de har gjennomført i perioden 2013-2017. Rapporten gir en god oversikt over utviklingstrender for frivillig arbeid i vårt land.

Ung jente som holder en bamse opp i lufta

En voldsfri barndom

Hovedprosjektet til Barneombudet i 2018 og 2019 er å jobbe for at barn skal sikres en voldsfri barndom.

Ingressbilde til tilsynsrapport fra Helsedirektoratet

Mangelfulle tjenester til personer med utviklingshemming

Tilsynsrapport

I et landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming, har fylkesmennene funnet lovbrudd i 45 av 57 kommuner. Tjenestene som inngår i personlig assistanse er i mange kommuner mangelfull og lite individuelt tilpasset.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Rutinebeskrivelse for etablering av grupper

37. etappe

​Integreringsseksjonen i Kongsberg kommune har etablert mange aktivitetsgrupper for barn, ungdom og voksne. For å kvalitetsikre dette arbeidet har de utarbeidet en rutinebeskrivelse.

Logoen til Dalkurd FF

Et godt eksempel

Dalkurd ble stiftet som et sosialt prosjekt for vanskeligstilt ungdom i 2005. Klubben legger stor vekt på å være en klubb hvor mangfold er en ledestjerne i alt deres arbeid. Når de nå 13 år etter oppstarten har rykket opp til Allsvenskan som er den øverste serien i svensk fotball er det nyttig for alle som er opptatt av å tilrettelegge for kultur- og fritidsaktiviteter å lytte til deres erfaringer.

Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Nettverkssamling i Kongsberg 9. november 2017

For Buskerud, Vestfold og Telemark fylke

Nettverkssamlingen finner sted ved Krona, Kultur- og kunnskapspark i Kongsberg (6. etage), Hasbergveien 36. Grunnet begrensede plasser er nettverkssamlingen forbeholdt deg som jobber med fritid- og støttekontakter. Det er første mann til mølla!

Jente som holder en mobiltelefon

Velferdsteknologi på kultur- og fritidsarenaen – hva er det?

Tema: Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep, og forbindes kanskje for de fleste av oss med produkter som kan gjøre det lettere å bo i eget hjem. Produkter som trygghetsalarm og rullator er det derfor kanskje flere enn meg som tenker på når begrepet nevnes i ulike sammenhenger.

Ingressbilde til artikkel om metoden aktive sammen

Aktivesammen.no – en ny spennende arbeidsmetode

Hvordan kan kommuner og frivillige organisasjoner bruke frivillige til aktivt å gi støtte til å opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk? Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet “Aktive seniornettverk” har en ny metode blitt utviklet som synliggjør hvordan dette kan gjøres.

Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svart

Med rett til å bli hørt

FNs barnekonvensjon

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016.

26. september 2017 ble denne supplert med tre rapporter: fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en helt egen rapport fra barn og unge selv.

Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminar på Norges Idrettshøgskole

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

Bilde av ung gutt som ser tankefull ut

Hva skjer med barn som ikke passer inn?

NTNU Samfunnsforskning

Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Forskning viser at det er mer nyansert enn som så.

Ingressbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Mestre hele livet

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er underskrevet av syv ministere. Målet og ønsket er at denne skal bidra til å rette oppmerksomhet rundt tiltak som vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktiv sammen

36. etappe

Overvekt og inaktivitet er utfordringer som må møtes med ulike tiltak.

Bilde fra Århus i Danmark

Seminar "Uderehabilitering - et fagligt indspark"

18. september 2017

RehabiliteringsforumDanmark, MarselisborgCentret og Handicapidrættens Videnscenter inviterte til seminar om uterehabilitering i Århus i Danmark, 18-. september 2017. Det ble en dag med faglige innspark, som merket opp banen for uterehabilitering, og samlet fagpersoner med interesse for utendørs rehabilitering.

Ingressbilde av Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Klare nasjonale mål om universell utforming

Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette er regjeringens visjon for å motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og for å gi bedre omgivelser for hele befolkningen. Målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor ulike samfunnsområder.

Ingressbilde til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Klarere krav til ledelse

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.

Collage som viser bueskyting, badminton, kunstmaling og karate

Hvilken effekt har Fritid med Bistand i arbeidet med deltakere i LAR?

Torgeir Skrunes og Jenny Eline Thorkildsen forsøker å belyse gjennom sin bachloroppgave i sosialt arbeid hvordan metoden Fritid med Bistand (FmB) kan bidra til nye nettverksdannelser, økt livskvalitet og rusmestring overfor deltakere i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

Frokostmøte 25. oktober 2017

Idrett for alle….eller??? – Om inkludering i Norsk idrett

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017.

Bilde av jente med en smarttelefon

Appbiblioteket.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bilde av mobiltelefon som viser appen til DNT

En tilrettelagt turkalender for personer med utviklingshemming

Den Norske Turistforeningen (DNT) lanserte i februar en egen app som retter seg mot utviklingshemmede. Den fungerer som en oppslagstavle for planlagte aktiviteter. Den inneholder enkle tekster og symboler. Fagpersoner snakker om dette som et snakkeark.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Styrker støttekontakttjenesten gjennom å etablere grupper

35. etappe

I voksenhabiliteringen i Horten kommune arbeides det aktivt med å utvikle gode støttekontakttjenester til unge voksne og voksne med en nedsatt funksjonsevne. Kommunen tilbyr i dag mange individuell tilbud, men nå er målet å etablert flere gruppebaserte tilbud innenfor støttekontakttjenesten som kan bidra til å gi flere gode fritidstilbud.

Bilde av to som danser rullestoldans

Danske kommuner må dekke tjenestemottakere sine utgifter

Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark har innstrammet en praksis som gjør at danske kommunene ikke kan kreve betaling fra brukere for å dekke tjenestemottakeres utgifter i forbindelse med deltakelse på ferie, konserter eller andre arrangementer.

Forskning om kjønn og funksjonshemming heldagsseminar Bufdir

Forskning om kjønn og funksjonshemming

Invitasjon til dagsseminar

På oppdrag for Bufdir har NTNU Samfunnsforskning og Senter for kjønnsforskning, NTNU, utarbeidet en kunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets, Bufdirs, logo

Nye nettsteder fra Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet står bak bak mange nyttige nettsteder. Her presenteres tre av de nyeste.

Omslag til rapport om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss har på oppdrag for Helsedirektoratet skrevet en rapport som beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i vårt land. Hvilke aktiviteter folk deltar i, hvor ofte, med hvem, motiver og barrierer mot trening er eksempler på spørsmålene de forsøker å finne svar på.

Ingressbilde til Oppvekstrapporten 2017

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter har de? Disse spørsmålene diskuteres i Oppvekstrapporten 2017, som ble lansert 30. mars på Bufdirs Oppvekstkonferanse 2017.

Bilde av hotellet Royal Garden i Trondheim

Aktiv Ung – konferansen 2017

Aktivitet, mestring og deltakelse

I 2017 arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin årlige, nasjonale konferanse i Trondheim, fra 31. mai til 1. juni.

Venner

Helse- og omsorgstjenester for personer uten lovlig opphold i Norge

Mange vet at personer uten lovlig opphold i Norge har rett til øyeblikkelig helsehjelp. Mer ukjent er for mange ansatte i kommunene at ALLE barn og unge under 18 år som oppholder seg i Norge har samme rett til helse- og omsorgstjenester som norske borgere.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Prosjektet "Tur- og treningskompis"

Nordland idrettskrets samarbeider med Forum for Natur og Friluftsliv, Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland fylkeskommune og kommunene i fylket med å rekruttere og tilby kurs for alle som ønsker å lære mer om å tilrettelegge aktive fritidstjenester for andre.

Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Frafall"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Tur- og treningskompiskurs i Nordland

Gjesteblogg 2/2017

Nordland idrettskrets og FNF Nordland arrangerer kurs for å utdanne og inspirere eksisterende støttekontakter og andre med interesse for idrett og friluftsliv, til å bruke fysisk aktivitet som Tur- og treningskompis. Prosjektleder Stine Wike beskriver i denne gjestebloggen erfaringer fra prosjektet.

Alexander Tjelle

Treningen ga Alexander et nytt liv

Alexander Tjelle hadde nettopp kommet tilbake til Bergen etter rusbehandling, veide 120 kilo og var på vei til å skli utpå igjen. Så begynte han med crossfit.

Skjermbilde av nettsiden til prosjektet Fælles om fritiden

Fælles om Fritiden

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i Danmark har som mål å etablere et tilbud i kommuner hvor en engasjerer frivillige til å være fritidsguider inn i aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

God og informativ nettside

34. etappe

Tysnes kommune i Hordaland arbeider aktivt for alle kommunens innbyggere skal få kunnskap om gode fritidstilbud. Samarbeidet med lag, foreninger og frivillige er derfor helt avgjørende. For å synliggjøre alle fritidstilbudene som tilbys har de etablert en egen nettside.

ingressbilde Eirik Dahl

Friluftsliv for utviklingshemmede. Turtilbud for alle

Gjesteblogg 1/2017

Etter påske i fjor gikk jeg sammen med min kone en tur på Brunkollen i Bærum. Vi hadde hatt noen fantastisk dager med fint vær, mye snø og mange turer på ski. Vi gikk og snakket om at det kanskje ikke er så rart at mange syns det er vanskelig å ta med sine utviklingshemmede barn på skitur. Når de bikker 12-13 år begynner de å bli riktig tunge å dra i pulken. Jeg fikk plutselig en tanke.

Skjermbilde av nettsiden til Fritidsförbundet.se

Fritidsförbundet för barn og unge med funktionsvariationer

Flere svenske ungdomsforeninger som arbeider for å etablere møteplasser for unge med funksjonsnedsettelser startet i 2015 et eget forbund. De ønsker på denne måten å samle sin mulighet til å påvirke beslutningstaker og for å samle erfaringer rundt spørsmål som har betydning for målgruppen.

Våpenskjold Hordaland fylkeskommune

Hordaland – et foregangsfylke på frivillighetspolitikk

Hordaland fylkeskommune lanserte i 2015 en ny tilskuddsordning som retter seg mot kommunene. Formålet er å stimulere til utvikling av en helthetlig og tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk. 13 av fylkets 33 kommuner har nå fått midler for å jobbe systematisk for å skape et bedre samarbeid mellom frivilligheten, kommunene og næringslivet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Godt eksempel på brukermedvirkning

33. etappe

I Syddjurs kommune har en gruppe mennesker som deltok på fysioterapeutisk trening, startet sin egen forening. De ønsket seg flere aktiviteter enn stavgang. De ønsket å få muligheten til å delta i flere fritidsaktiviteter hvor en også kan passe inn med en funksjonsnedsettelse.

Støttekontakt gruppe

Oppfølging av frivillighetserklæringen

Mandag 5.desember 2016 hadde kulturminister Linda Hofstad Helleland invitert KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge, til det årlige kontaktmøtet for å følge opp regjeringens frivillighetserklæring.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Utenforskap"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Bilde av glad jente med fargerik maling på fingrene

Fritid og ferie – for alle?

Hvilke konsekvenser vil forslagene i den nye NOU'en «På lik linje» få for tjenesteutforming og tjenesteyting for fritid og ferie for personer med utviklingshemming?

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Kontingent"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Bilde av Monica Svellingen-Hammer

Ung Meistring, ei kjensle av meistring

Gjesteblogg 3/2016

Kvinnherad kommune har starta eit prosjekt for å kunna gje eit dagtilbod til unge vaksne som motek stønad frå NAV.

Ingressbilde til rapport om Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Rapport

PROBA samfunnsanalyse har etter oppdrag for KS gjennomført en kartlegging av kommunenes bruk og organisering av avlastere og støttekontakter etter helse- og omsorgstjenesteloven. De gjennomførte to spørreundersøkelser og en intervjuundersøkelse til kommunene våren 2016

Ingressbilde til NOU - På lik linje

På lik linje

NOU 2016:17

Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014 for å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Rekruttering"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

100-meterskogen i Kristiansand

32. etappe

Spesialsykehuset for rehabilitering ved Sørlandet sykehus og Midt-Agder friluftsråd har etablert et friluftsområde på Kongsgård som benyttes for pasienter og innbyggere i Kristiansand.

Bilde av en jente på sitski med en voksen som styrer, bak

Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Beitostølen Helsesportsenter er tildelt i overkant av 3 millioner kroner av Stiftelsen Sophies Minde til gjennomføring av første fase i et nasjonalt FoU-program knyttet til aktivitetshjelpemidler. Dette er et ledd i en større nasjonal satsing innenfor helsesportområdet (Prosjektet Delta 2022).

Ingressbilde til artikkel om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra NOVA

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv finne ut av hvordan de skal skaffe seg hjelp, noe som kan føre til en skjevfordeling av hjelpen.

Bilde av den nordiske lands flagg

Nordisk nettverkssamling 2016

Invitasjon

Denne gangen arrangeres nettverkssamlingen i Valjeviken, Sölvesborg, i Sverige – og det samtidig som Europamesterskap i rullestolhåndball!

Bilde av omslag til boken Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv

Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse på de ulike livsarenaene.

Ingressbilde til brosjyren, Alle barn har rett til en god oppvekst

"Alle barn har rett til en god oppvekst"

Brosjyre og film fra Bufdir på fem språk

Bufdir har laget brosjyrer om tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsfamilier som har barn med funksjonsnedsettelser.

Ingressbilde som viser skjema for kvalitetsindikatorbeskrivelse vedrørende ventetid på støttekontakt

Ventetid på støttekontakt

For å kvalitetssikre støttekontakttjenesten har Helsedirektoratet etablert en kvalitetsindikatorbeskrivelse. Målet er å vise om kommunen oppfyller vedtak som er fattet og om det er samsvar mellom tjenester og behov. Indikatoren er også viktig for å fokusere på hvordan brukerens rettsikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis. 

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Status og press"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Tur og reiser"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Utstyr"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Bilde av advokat Kjetil Edvardsen, Fagforbundet

Ny avgjørende dom i Høyesterett

Gjesteblogg 2/2016

Avlastere og støttekontakter skal som klar hovedregel være ansatt i kommunen de arbeider. Dette er konsekvensen etter en ny dom i Høyesterett skriver advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet i dette blogginnlegget.

Omslaget til Masteroppgaven At nå nye højder

At nå nye højder

Masteroppgave i spesialpedagogikk

Lene Fisker Brogaard har skrevet sin masteroppgave i spesialpedagogikk med tittelen "At nå nye højder – Deltagelse på Arctivity. Hvordan risikosportaktiviteter bidrager til mestring og mening hos mennesker med fysiske funktionsnedsættelser."

Illustrasjonsbilde

Ålesund kommune tapte sak mot støttekontakt

Høyesterett forkaster anken fra Ålesund kommune i den såkalte «støttekontakt-saken». Rettsaken har handlet om en støttekontakt er å betrakte som oppdragstaker eller arbeidstaker med rett til fast jobb. Da saken var oppe i lagmannsretten, fikk ålesundskvinnen medhold i at hun burde få et ansettelsesforhold i kommunen.

Logoen til Helse-tour

Helse-tour 2016

Norges Golfforbund besøkte sommeren 2016 golfklubber i 12 fylker for å sette fokus på golf og helse. Målet var å rette søkelyset på hvordan klubbene, i samarbeid med kommunene, kan styrke folkehelsearbeidet.

Skjermbilde av søkesiden for politiattest

Politiattest

Arbeidsgivere skal kreve innhenting av politiattest for helsepersonell og sosialpersonell som arbeider overfor barn og personer med utviklingshemning.

Skjermbilde av forsiden til Fritid 1-2-3

Prosjekt 123

Fritid 123 er et samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad i Buskerud fylke. Målsetningen er at flere skal oppleve en meningsfull og helsefremmende fritid.

Framgångsfaktorer från projektet Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad Rapport 2015

Fritid og helse for voksne utviklingshemmede

I Stockholm stad har en gjennomført et prosjekt for å se nærmere på forutsetningene til de ansatte som arbeider overfor voksne utviklingshemmede med oppfølgningsbehov i fritidsaktiviteter. Målet har vært å finne frem til hvordan en bedre kan hjelpe enkeltpersoner til bedre fritid og helse.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Godt søkeverktøy etter fritidstilbud

31. etappe

I Stockholm ønsket en at alle barn og unge skal få mulighet til å prøve ulike fritidsaktiviteter. De har derfor utviklet et søkeverktøy som presenterer fritidstilbud for unge i alderen 7 – 25 år som trenger ekstra støtte.

Tegninger fra omslaget til Regjeringens strategi for ungdomshelse

Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021

Norges første nasjonale ungdomshelsestrategi er utarbeidet. Planen har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Syv departementer står bak strategien.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Stordugnad"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Skjermbilde av artikkel om svømmeopplæring

Økt oppmerksomhet rundt svømmeopplæring

I Bydel Nordre Aker arbeider en aktivt for at alle ungdommer i bydelen skal ha gode svømmeferdigheter. Prosjektet Aktiv fritid for alle har ansvar for opplæringen sammen med Studentskipnaden i Oslo og Akershus.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – nytt verktøy

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Illustrasjon av person som spiller biljard.

Tilskudd til frivilligsentraler foreslås endret

Regjeringen har kommet med et forslag om at kommunene overtar ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler fra 2017. Etter planen vil tilskuddet trappes opp i en overgangsperiode på fire år, jf. Prop. 123 S (2015-2016) Kommuneproposisjonen 2017.

Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges liv

Store sosiale forskjeller blant unge

En ny rapport som bygger på data fra lokale ungdomsundersøkelser (Ungdata) viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftere enn andre deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruker mest tid på ulike skjermbaserte aktiviteter.

Omslag Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Den 7. mai gikk en tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

​Inkluderingsarbeid i idretten i Hordaland

30. etappe

På Idrettens Hus i Hordaland etablerte vi i 2011 en stilling på tvers av særkretsen til Norges Fotballforbund avd. Hordaland (NFF H) og Norges Håndballforbund Region Vest (NHF RV), sammen med Hordaland Idrettskrets (HIK). Stillingen skulle ha fokusområdet rettet mot inkludering av flerkulturelle i fysisk aktivitet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Et godt eksempel på deling av prosjekterfaringer

29. etappe

Evje og Hornnes kommune er en av flere kommuner som bruker frivillige i arbeidet med å integrere flyktninger som bosettes i kommunen. Prosjektet «Flyktningvenn» bygger på erfaringer fra andre kommuner

Bilde av omslaget til Aktiv Ung konferansemagasin 2016

Nytt konferansemagasin!

"Utstyrt for fremtiden?" 4.- 5.februar 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte 4. og 5. februar 2016 sin årskonferanse på Union Scene i Drammen. Her deltok mange ansatte som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Kompetansetjenesten har et ansvar for å følge opp knutepunktet Fritid for alle, og vil i årene som kommer legge vekt på at den årlige konferansen overtar rollen som en nasjonal møteplass for personer som arbeider med å tilrettelegge kultur- og fritidstjenester for andre.

Bilde av Mads Rud Langvik

Støttekontakt i 100% oppdrag

Fredrikstad kommune gjennomfører et prøveprosjekt hvor de har ansatt en person i stillingen som støttekontakt på heltid. Et halvt år etter at Mads Rud Langvik startet opp i stillingen har vi tatt en prat med han og kollegaene i Aktiv fritid i Fredrikstad for å høre om deres erfaringer.

Bilde av ungdommer i rullestol som spiller bordtennis

Videreutdanning i Aktiv omsorg

Gjennom kunnskap om aktiv omsorg skal studentene få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kunne samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker.

Bilde av heftet Ulike fritidsaktiviteter

Aktivitetsvelgeren "Ulike fritidsaktiviteter"

Brosjyren presenterer over hundre fritidsaktiviteter og er et viktig verktøy i kartleggingen for å hjelpe barn, ungdom og voksne til finne en selvvalgt fritidsaktivitet. Brosjyren kan lastes ned gratis eller bestilles i papirutgave.

Bilde av Tone Kristin Larsen, Therese Selvig, Petra Agnete Johansen

Fotball for alle

Sola fotball og tilrettelagt fritid i Sola kommune har i samarbeid etablert et nytt fotballlag hvor det er plass til alle.

Bilde av Jan-Erik Vik og Tina Bierud Hansen

Én venn kan være nok

Aktiv fritid hjelper i dag 500 kristiansandere til en mer meningsfylt fritid.

Bilde av Inger Reidun Fleischer, prosjektleder og Rune Larsen, prosjektmedarbeider

Pengegave fra Sparebankstiftelsen til Fritid for Alle og UngHadeland

Fritid for Alle og UngHadeland (Gran kommune) mottok denne uken en pengegave fra Sparebankstiftelsen i Gran pålydende kr 600 000 til deres prosjekt Fritid for Alle. I tilskuddsbrevet fra Sparebankstiftelsen understrekes det at gaven i sin helhet skal gå til kontigenter, utstyr og arrangementer i regi av Fritid for Alle.

Bilde av forsiden på bladet Utvikling

Magasinet Utvikling

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) utgir bladet UTVIKLING fire ganger årlig.

Ungdommer som spiller badminton

Kartlegging og variasjon

Bærum kommune tilbyr alt fra ridning og skiturer, ballspill og bowling, til matlaging og teaterbesøk. Våre gruppeaktiviteter gir et svært bredt fritidstilbud. Ved å kartlegge brukernes behov utvikler vi stadig aktivitetstilbudet for å møte de fritidsinteressene våre målgrupper har.

Bilde av mann i rullestol med åpne armer som ser utover horisonten.

Utstyrt for fremtiden 2016

Høgskolen i Bergen har bestemt seg for å ikke videreføre konferansen Fri tid for alle, og begrunner dette med manglende finansiering. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, som har ansvar for å lede knutepunktet Fritid for alle, vil få en fremtidig rolle som årlig møteplass for ansatte som jobber på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Mange som arbeider med å tilrettelegge fritidstilbud i kommuner og frivillige organisasjoner var tilstede allerede på årets konferanse som ble arrangert i Drammen 4. og 5. februar.

Forside til veileder for saksbehandling

Veileder for saksbehandling

Helsedirektoratet retter i den nye veilederen søkelyset på saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Bilde av Ellen Margrete Graarud

Den viktige kartleggingen

Gjesteblogg 1/2016

I dette gjesteblogginnlegget setter Graarud søkelyset på kartleggingen i arbeidet med å tilrettelegge fritidstjenester for andre. Artikkelen bygger på et sammendrag av eksamensoppgaven hun skrev på videreutdanningen «Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige i 2014.

Bilde av eldre som spiller innebandy

Aktive seniornettverk

Vennesla frivilligsentral har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle, prøve ut og spre kunnskap om en metode som viser hvordan kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner kan støtte opprettholdelse av sosiale nettverk for eldre og seniorer.

Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren-1_353x500

Ny veileder

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veilederen som har som mål å bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer får mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet.

Illustrasjonsbilde av rullestol, gitarspiller og skater

Styrker fritidstilbudet i bydelen

Bydel Gamle Oslo har i løpet av de siste årene arbeidet systematisk for å styrke og videreutvikle sitt fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelser.

Bilde av jentene som jobber med Fritid med Bistand i Bergen

Fritid med Bistand – et tiltak i Bergen kommune

Tiltaket FRIBI startet som et prosjekt under NAV Fyllingsdalen Sosialtjeneste 2011. På bakgrunn av vellykkede resultater, ble prosjektet fra 2014 et fast tiltak, og i 2015 utvidet til et by-omfattende tiltak.

Bilde av Emma Kristine Leesland

Veiledning av støttekontakter – hvorfor og hvordan!

Gjesteblogg 4/2015

Som utdannet vernepleier med arbeidserfaring fra blant annet kommunal sektor i forhold til tilrettelegging av arbeid, bolig og fritid har jeg vært interessert i hvordan man kan få en bedre kvalitet på tjenestene som ytes. Ansvarsområdet mitt har vært knyttet til avlastning og støttekontakttjenesten i kommunen. Min erfaring fra ulike kommuner og som forhenværende ung og uerfaren støttekontakt er at veiledning og oppfølgning av støttekontakter ikke er et prioritert område i kommunal sektor.

Teaser for konferansen 2016

"Utstyrt for fremtiden?"

Nasjonal konferanse i Drammen, 4. og 5. februar 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte en nasjonal konferanse 2016. Den hadde tittelen «Utstyrt for fremtiden?» og fant sted i Drammen 4. og 5. februar 2016.

Omslagsbilde av boka Fritid med Bistand

Ny bokserie

Ti fagbøker inngår i bokserien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» som har blitt til gjennom et samarbeid mellom Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Speed-kobling

Speed-kobling

I Fredrikstad kommune arbeider en aktivt med å rekruttere støttekontakter. De ansatte i «Aktiv Fritid» er hele tiden opptatt av å finne nye løsninger som kan styrke og videreutvikle tilbudet for brukerne.

Bilde av Kjetil Korbu Nilsen

Olympisk mester i eget liv

Gjesteblogg 3/2015

Kjetil Korbu Nilsen er født med celebral parese (CP). Han har flere ganger deltatt i kjelkehockey i Paralympics samt VM, der han har vunnet flere medaljer. I dette blogginnlegget reflekterer han over betydningen idrett og aktivitet har i hans liv.

Arbeids- eller oppdragstaker?

De fleste som engasjeres av en kommune vil være arbeidstakere, men i noen situasjoner er det ønskelig å engasjere personer for kortere tidsrom eller til en bestemt oppgave som oppdragstaker. Støttekontakter og avlastere har oppgaver hvor det kan oppstå spørsmål rundt dette. Det sentrale spørsmålet blir derfor: når kan den aktuelle kontrakt tilbys som arbeidsavtale eller oppdragsavtale?