Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Slik jobber vi


nat%20ingress[1]

Praksis med gjensidig nytte

Høgskolen i Bodø og Universitet i Agder er blant 8 utdanningsinstitusjoner som deltar i prosjektet Nattergalen. Deres erfaringer etter ett år, er gode.
Article image

Storfjord kommune satser

Arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i Storfjord kommune, gir resultater. Få kommuner kan vise til en tilsvarende satsning på økt faglig kompetanse og kvalitetssikring av dette tjenestetilbudet.

fmb[1]

Fritid med bistand som praksis

Vernepleierstudenter ved Høyskolen i Bergen etablerte og igangsatte gjennom sin praksisperiode Fritid med bistand i Åsane bydel.
Article image

Støttekontakttjenesten i Alta

Alta kommune var en av de første kommunene som meldte sin interesse om å delta i et av de 6 fylkesvise faglige nettverkene som startet opp i 2008.

Article image

Erfaringsutveksling mellom kommuner

Nøtterøy kommune er en av mange kommuner som det siste året har startet opp med å gi sine innbyggere et tilbud om Fritid med Bistand.

nonstopingres[1]

Teater nonSTOP

Gjennom et samarbed mellom Namsos kommune og Høgskolen i Nord-Trønderlag har det blitt etablert en teatergruppe med mennesker med utviklingshemning.
Article image

Allsidig tilbud

Kultur- og fritidsenheten i Kongsvinger kommune jobber for at alle innbyggere skal kunne ha en meningsfull fritid uavhengig av funksjonsnivå.

Article image

Treningskontakter i Oppland

En treningskontaktmodell tilpasset folkehelseprogrammet i Oppland er i ferd med å rulles ut over Opplands dalfører og flatbygder.

lyndal-kommune-logo[1]

Mangfold i støttekontakttjenesten.

Lyngdal kommune har lenge forsøkt å tenke løsninger innenfor de tre hovedløsningene som Helsedirektoratet anbefaler. De opplever at bruk av individuelle støttekontakter ikke er den beste løsningen for alle.
Article image

Fokus på opplæring og veiledning

Nedre Eiker kommune ønsker å videreutvikle sin støttekontakttjeneste. De har prioritert arbeidet med å følge opp sine støttekontakter på en bedre måte.

stttis,-ingress[1]

Støttis

Skoletiltaket Posidriv i Bergen ønsket å etablere et nettverkstøttende tiltak for barn og unge som har støttekontakt. Ideen ble til et prosjekt.
stavanger-ingress[1]

Eget støttekontaktsenter

Senter for støttekontakter, besøkshjem og adopsjon er en sentralisert virksomhet i Stavanger kommune. Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a.; rekruttering, registrering og formidling av støttekontakter og besøkshjem.
Article image

Kulturnettverket Innlandet

I Hedmark er det etablert et nettverk med kommuner og andre som jobber med informasjon, samordning og utvikling av kulturaktiviteter overfor mennesker med psykiske lidelser.

moss%20ingress[1]

Støttekontakt på heltid

Moss kommune har som mange andre kommuner en utfordring med å finne aktuelle støttekontakter til alle. De løste dette gjennom å ansatte en støttekontakt i 100% stilling.
Article image

Elverum kommune viser vei

Støttekontakttjenesten i Elverum har fått nytt navn, ny organisatorisk tilknytning og et bredere innhold.

Article image

Kongsberg kommune

I Kongsberg kommune er ansvaret for organisering av tjenestetilbudet støttekontakt, plassert i en egen integreringsseksjon i kulturtjenesten.

Article image

Turkontakt

”Frisk i friluft” er et FYSAK -tiltak hvor Grong kommune samarbeider med Namdal turlag. Hver tirsdag møtes 15-20 personer for å gå turer, padle, plukke bær o.l. på dagtid.

vg[1]

Støttekontakttjenesten i Vågå

I Vågå kommune har hjemmetjenesten og frivillighetssentralen kommet frem til en spennende samhandling knyttet til organisering og drift av tjenesten støttekontakt.
kristiansund[1]

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

I Kristiansund kommune har de opprettet et forebyggende team som med inspirasjon fra metoden Fritid med bistand ønsker å legge til rette for at barn og ungdom de jobber med skal få mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Her presenteres deres erfaringer.
dansere1[1]

Fritidsgrupper i Lier kommune

I Lier kommune arbeides det med å videreutvikle støttekontakttjenesten. Fritidsgrupper for ungdom har blitt et populært tilbud etter oppstart høsten 2006.
Article image

Fritidskalendaren

Lindås kommune ønsket å videreutvikle sin støttekontakttjeneste. ”Fritidskalendaren” er en måte å gi tjenestetilbud støttekontakt når ønsket er deltakelse i en aktivitetsgruppe.

untitled-1[1]

Endret organisering av støttekontakttjenesten

I Gjøvik kommune stilte de seg spørsmålet om hvordan de kunne få mest mulig ut av støttekontakttjenesten. Her forteller kulturkonsulent Ola Narten Svendsen om hvordan de har organisert tjenestetilbudet.

Idrett – mulig for alle

I nærmest alle idretter har særforbundene sagt at de nå også omfatter utøvere med funksjonshemming. Flere idrettslag som har lang erfaring med å inkludere utøvere med funksjonshemming vet at det er fullt mulig, men de vet også at det er noen utfordringer.

Støttekontaktforeningen

På Jæren finnes en egen interesseorganisasjon for støttekontakter, treningskontakter og fritidsassistenter.

Asker kommune

Utformer tjenestetilbudet i tråd med ønsker og behov. Tjenestetilbudet Aktiv fritid i Asker kommune har ansvar for planlegging og tilrettelegging av støttekontakttjenesten for barn, ungdom og voksne i Asker kommune. Nettverksbygging står sentralt.

jren[1]

Samarbeid på Jæren

Et støttekontaktforum har blitt ett viktig samarbeidsorgan for Jærkommunene. Det motvirker faglig ensomhet og gir større muligheter.