10 gode rådDe 10 gode rådene bygger på erfaringene fra det danske satspuljeprosjektet "Forsøg med fritidspas" som ble gjennomført i årene 2006 - 2009.

10 kommuner fikk gjennom prosjektet midler til å prøve ut ulike modeller for å sikre utsatte barn og unge deltakelse i fritidsaktiviteter. Noen kommuner la vekt på å gi økonomisk støtte, mens andre la vekt på å gi veiledning inn i aktivitetene. Best resultater fikk de som kombinerte dette. Dette er også et av hovedfunnene som kommer frem av evalueringen av denne ordningen.

Ideheftet gir noen sentrale og klare råd som er helt i tråd med erfaringer fra arbeidet i Norge hvor kommuner gjennom bruk av metoden Fritid med Bistand har søkt samarbeid med frivillige organisasjoner for å sikre at flere barn og unge får et bedre og mer aktivt fritidsliv.

Heftet ble presentert på en nasjonal konferanse hvor den danske sosialministeren lanserte en økt satsning på å sikre flere utsatte barn og unge deltakelse i fritidsorganisasjoner. Idehefte "10 gode råd" kan du lese her.

Av Rune Øyen og Anders Midtsundstad