Videreutdanning i Aktiv omsorg

Tips en venn Skriv ut

Gjennom kunnskap om aktiv omsorg skal studentene få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kunne samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker.

Pdf om videreutdanning i Aktiv omsorg ved Høgskolen i Sørøst NorgeDet offentlige står overfor store utfordringer i årene som kommer i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Det er en sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og omfattende helsemessige og sosiale problemer. Denne tendensen omfatter både barn, unge og voksne. I tillegg er antall eldre stadig økende, og har andre behov enn tidligere generasjoner.

Gjennom studiet skal studentene lære å anvende aktiv omsorg inn mot ulike brukergrupper i helse- og omsorgssektoren i et bredt samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet.

I et helhetlig tilbud til brukere må det legges vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende element. Dette innbefatter både det tradisjonelle kunst- og kulturområdet som litteratur, musikk, billedkunst, dans, teater m.v., og dagliglivets aktiviteter som foreningsvirksomhet, fysisk aktivitet, friluftsliv og amatøraktiviteter.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgssektoren, kulturarbeidere, lærere, frivillige og andre interesserte.

Les mer på Høgskolen i Sørøst-Norge sine nettsider:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/aktiv-omsorg/

Beskrivelse av Aktiv Omsorg videreutdanning.pdf