Verdifull fritid for alle?

Tips en venn Skriv ut

Muligheten til å musisere for personer med en utviklingshemning, enten alene eller sammen med andre , kan bidra til å knytte sosiale bånd, innta nye roller og oppnå en følelse av aksept og mening. Dette skriver Jannicke Høiseth i sin mastergradsoppgave som bygger på intervjuer av personer med utviklingshemning som er medlemmer av et band.

Bilde av en gitar

For å belyse tema har Høiseth intervjuet åtte personer med psykisk utviklingshemming som deltar i et fritidstilbud i musikk. Hun har også snakket med noen av deres nærpersoner og lederen for bandet de er aktive i. Et av hennes spennende funn er at tilbudet som gir i gruppen gir dem en rolle som banddeltakerne, men også muligheten til å innta andre sosiale roller enn rollen som utviklingshemmet. Hun legger vekt på at deltakelse i tillegg til å musisere, enten alene eller sammen med andre, lettere kan knytte sosiale bånd, innta nye roller, og oppnå en følelse av aksept og mestring overfor andre.

Hele mastergradsoppgaven kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad