Ventetid på støttekontakt

Tips en venn Skriv ut

For å kvalitetssikre støttekontakttjenesten har Helsedirektoratet etablert en kvalitetsindikatorbeskrivelse. Målet er å vise om kommunen oppfyller vedtak som er fattet og om det er samsvar mellom tjenester og behov. Indikatoren er også viktig for å fokusere på hvordan brukerens rettsikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis.