Veileder for kommunale frisklivsentraler

Tips en venn Skriv ut

Frisklivssentraler er en ny helse- og omsorgstjeneste i vekst. For å gi kommunene et godt verktøy for etablering, drift og videre utvikling av dette viktige arbeidet er veilederen revidert.

Omslagsbilde til Veileder for kommunale frisklivssentraler IS1896På bakgrunn av endringer i lovverk, og ønsket om ytterligere kvalitetssikring av tilbudet med kommunale frisklivsentraler har veilederen blitt revidert. Helsedirektor Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet skriver i forordet at det er et mål å etablere frisklivssentraler i alle landets kommuner. Rundt 150 er i gang og flere er under etablering. I flere kommuner er sentralene etablert gjennom et interkommunalt samarbeid.

Veilederen kan lastes ned her: Veileder for kommunale frisklivssentraler_IS1896.pdf

Kilde

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/etablering-og-organisering-av-frisklivssentraler