Universell utforming og økt tilgjengelighet

Tips en venn Skriv ut

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. For å sikre dette har det blitt utarbeidet en nasjonal handlingsplan for tidsperioden 2009 - 2013.

Universell utforming og økt tilgjengelighetGjennom handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet bringer regjeringen både likestilling og bærekraftpolitikk et skritt videre.

For personer med nedsatt funksjonsevne er tilgjengelighet en viktig faktor for samfunnsdeltakelse. Fravær av tilgjengelighet virker tilsvarende diskriminerende. Universell utforming er derfor uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling slås det fast i planen.

Regjeringens handlingsplan for tidsperioden 2009 - 2013 berører de fleste samfunnsområder og kan leses her.

Av Anders Midtsundstad