Utlysning av tilskudd fra Helsedirektoratet

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Tips en venn Skriv ut

Helsedirektoratet har utlyst tilskuddsmidler som retter seg mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier som via fritidsaktiviteter kan nyttiggjøre seg velferdsteknologiske løsninger som støtte i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser. 

Målet med tilskuddsordningen er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger, slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habiliterings- og rehabiliteringsprosesser. Tiltakene som prøves ut skal også bidra til at foreldre skal kunne kombinere arbeid med omsorg for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Videre håper man at tilskuddsmidlene bidrar til å bygge kompetanse i bruk av velferdsteknolgiske løsninger blant barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Mer informasjon om tilskuddsordningen kan du lese her:
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/teknologisk-stotte-i-fritidsaktiviteter-for-barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-og-deres-familier


Helsedirektoratet sin logo

Målgruppe

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier som via fritidsaktiviteter kan nyttiggjøre seg velferdsteknologiske løsninger som støtte i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser.

Målgruppen avgrenses til å gjelde barn og unge opp til og med 18 år eller ut videregående skole.

Hvem kan søke

Kommuner, Organisasjoner

Søknadsfrist

30.09.16

Søk om tilskudd