Store sosiale forskjeller blant unge

Tips en venn Skriv ut

En ny rapport som bygger på data fra lokale ungdomsundersøkelser (Ungdata) viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftere enn andre deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruker mest tid på ulike skjermbaserte aktiviteter.

Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges livForskjellene i levekår og livskvalitet blant norske ungdommer henger tett sammen med foreldrenes sosiale og økonomiske status viser en ny rapport utgitt av NOVA. Dataene bygger på undersøkelser som er gjennomført i Norge i 2014 og 2015.

Rapporten «Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene?» presenterer ungdoms forhold til foreldre og venner, trivsel i skolen og fremtidsplaner, deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og digital fritid, helse og trivsel, seksualitet og seksuell krenkelse.

Hele rapporten kan du laste ned og lese her:
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2016/Sosiale-forskjeller-i-unges-liv

Rapporten kan også lastes ned her.