Støttekontakt til personer på institusjon

Tips en venn Skriv ut

En person som oppholder seg på en institusjon vil som regel ikke ha behov for ytterligere omsorg eller praktisk hjelp. Likevel kan det i enkelte tilfeller være åpenbart urimelig å ikke innvilge støttekontakt.

Article image

Sosialdepartementet klargjorde dette i et brev allerede i 1993, og reglene er ikke endret siden den gang.

Sosialdepartementet påpekte i brevet, at støttekontakt kan være et godt tiltak for å bidra til at mennesker som bor på institusjoner opprettholder kontakten med samfunnet utenfor institusjon. Departementet nevner følgende eksempler på når det kan være åpenbart urimelig, og dermed i strid med Lov om sosiale tjenester, å ikke innvilge et vedtak om støttekontakt:

  • Dersom søker har hatt støttekontakt, men kommunen ønsker å avslutte denne tjenesten for å spare penger.
  • Dersom søker står framfor utskriving fra institusjonen, og vedkommende vil ha behov for støttekontakt etter utskriving.

Sosialdepartementet sitt brev (datert 01.11.1993) kan du lese her.

Rundskrivet "Aktiv omsorg"  som kom i 2007 understreker ytterligere kommunens plikt til å legge til rette for mennesker som på ulike vis trenger bistand for å sikres en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre i tråd med formålsparagrafen i sosialtjenestelovens § 1 - 1. Dette gjelder også for personer som er innlagt i sykehjem eller annen boform hvor det gis omsorg og pleie etter kommunehelsetjenesteloven.

Rundskrivet kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad