Statusrapport 2008

Tips en venn Skriv ut

Statusrapporten for 2008 har et spesielt fokus på barn, ungdom og unge voksne. Nasjonalt dokumentsenter for personer med nedsatt funksjonsevne er utgiver av denne rapporten.

Med virkning fra 1. januar 2009 er Dokumentasjonsenteret innlemmet i Likestillings- og Sluttrapportdiskrimineringsombudet (LDO).

Hovedmålet med statusrapporteringen er at den, sett over noen år, skal gi et troverdig bilde av samfunnsutviklingen på området. Ambisjonen med å identifisere, og å fylle ut de eksisterende kunnskapshullene er en forutsetning for å lykkes. Dette arbeidet krever et nært samarbeid med forskningsmiljøer innenfor de berørte fagområdene.

Ungdom og fritid har fått stor oppmerksomhet i Statusrapport 2008 som kan leses her.


PDF versjon av rapporten kommer vi til å publisere når denne blir tilgjengelig.

Ønsker du å få tilsendt en papirutgave eller DAISY-utgave av rapporten, kan du ringe 24 05 59 50 eller sende en e-post til post@ldo.no


Av Anders Midtsundstad