Prosjekterfaringer


Skjermbilde av nettsiden aktivesammen.no

Metoden Aktive sammen

I Vennesla har metoden Aktive sammen blitt utviklet og tatt i bruk gjennom et folkehelseprosjekt over 3 år.  Eldre- og folkehelseminister Åse Michaels...
Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.
Bilde av en kvinne som holder en smarttelefon med appen Tjenesteshop

Tema: Velferdsteknologi

Bedre brukerstyring av tjenester

I Larvik kommune ga flere unge personer, som trengte tilbud fra hjemmetjenesten, uttrykk for et ønske om mer brukertilpasset løsning for bestilling av...
Bilde av barn i en kirke

En inkluderende kirke

Inkludering er et prioritert område i Borg bispedømme, og gjennom prosjektet «Vår inkluderende menighet» har de utviklet gode verktøy som tydeliggjør ...
Logoen til Dalkurd FF

Et godt eksempel

Dalkurd ble stiftet som et sosialt prosjekt for vanskeligstilt ungdom i 2005. Klubben legger stor vekt på å være en klubb hvor mangfold er en ledestje...
Ingressbilde til artikkel om metoden aktive sammen

Aktivesammen.no – en ny spennende arbeidsmetode

Hvordan kan kommuner og frivillige organisasjoner bruke frivillige til aktivt å gi støtte til å opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk? Gjennom...
Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Prosjektet "Tur- og treningskompis"

Nordland idrettskrets samarbeider med Forum for Natur og Friluftsliv, Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland fylkeskommune og kommunene i fylket med ...
Omslagsbilde til brosjyren om Aktive muligheter

“Aktive muligheter”

Deltakelse på fritiden for utviklingshemmede

I dag lanseres heftet «Aktive muligheter» som kort sammenfatter erfaringene fra et forsknings- og utviklingsprosjekt initiert og finansiert av Helsedi...
Skjermbilde av forsiden til Fritid 1-2-3

Prosjekt 123

Fritid 123 er et samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad i Buskerud fylke. Målsetningen er at flere skal oppleve en meningsfull og hels...
Bilde av Inger Reidun Fleischer, prosjektleder og Rune Larsen, prosjektmedarbeider

Pengegave fra Sparebankstiftelsen til Fritid for Alle og UngHadeland

Fritid for Alle og UngHadeland (Gran kommune) mottok denne uken en pengegave fra Sparebankstiftelsen i Gran pålydende kr 600 000 til deres prosjekt Fr...
Bilde av eldre som spiller innebandy

Aktive seniornettverk

Vennesla frivilligsentral har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle, prøve ut og spre kunnskap om en metode som viser hvordan kommuner i sam...
Article image

Et idrettslag med klare mål

Eidanger Idrettslag i Porsgrunn kommune har som visjon å være «Norges gøyeste idrettslag». For å nå målsetningen er de opptatt av å være kreative og n...
Article image

Klart det går

Den Norske Turistforeningen ønsker å gjøre turer i nærmiljøet, ved sjøen og på fjellet mer tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser. Gjenn...
Article image

Aktiv på like vilkår

Bamble I.F. har etablert et prosjekt hvor de samarbeider med kommunens rusteam for å etablere en meningsfull fritid gjennom idrettslige aktiviteter i ...
Article image

Tilrettelegging for tilretteleggaren

No har travle og opptatte støttekontaktansvarlege i norske kommunar fått ei ny gåvepakke. På fritidmedmening.no ligg det kursopplegg, slik at kommunan...
Article image

Asker: Ut av ensomheten med "Aktive muligheter"

Tre Asker-jenter med lettere utviklingshemming har trent seg ut av ensomhet og passivitet. I et idrettslag ble de hjulpet til å finne hverandre - og b...
Article image

Kvinnherad: Meir samspel kring FmB

I Kvinnherad i Hordaland har Fritid med Bistand blitt ein fast del av arbeidet i "Aktiv fritid". Eit tilskot på 1, 65 millionar kroner til kommunalt r...
Article image

Godt eksempel på samarbeid i Hordaland

Det kriminalitetsforebyggende tiltaket «Felles Ansvar» har vært viktig for å utvikle gode tiltak overfor ungdom i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden gjenn...
Article image

Venner i aktivitet

”Prosjekt Sagene” ønsker å fremme fysisk aktivitet blant barn og ungdom med spesielle behov. De ønsker å være et springbrett for deltagerne inn i bred...
Article image

Møte med minner

Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri (GERIA) har sammen med tre museer i Oslo gjennomført et pilotprosjekt for å legge til rette ...
Article image

Seniorressursen

Kulturavdelingen i Porsgrunn kommune startet våren 2010 opp et prosjekt hvor pensjonister på frivillig basis gis mulighet til å være en ressurs for an...
Article image

Fire kommuner med i viktig prosjekt; utviklingshemmede skal få velge selv

Utviklingshemmede i Asker, Drammen, Gjøvik og bydel Gamle Oslo skal ikke lenger brenne inne med drømmer om fritidsaktiviteter etter eget ønske: I pros...
Article image

Treningskontakten inspirerer deltakerne: ”Kan hun, så kan jeg også!”

Silje (35) hadde en vaklende start som deltaker i prosjektet Fritid med bistand ved Nav Fyllingsdalen. Nå er hun selv treningskontakt, og bruker erfar...
Article image

Bort fra rus og ut i det vanlige livet

Hun kunne ønske at metoden ”Fritid med bistand” (FmB) ble en del av barnevernet, psykisk helse, nav, støttekontaktavdelingen, omsorgsboliger, institus...
 

Samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle"

Tar i bruk og implementere metoden Fritid med Bistand i kommunalt rusarbeid overfor barn, ungdom og voksne.
Article image

Aktivitet mot frafall

Gjennom prosjektet ”Aktivitet mot frafall” ønsker Valnesfjord helsesportsenter å gi en støtte til ungdom med fysiske funksjonsnedsettelser og kroniske...
Article image

Samarbeider med frivillige organisasjoner

Bamble kommune var en av de første kommunene som tok i bruk arbeidsmetoden Fritid med Bistand. Det startet som et folkehelseprosjekt. Idag gis det som...
 

Fritid med Bistand ved NAV Fyllingsdalen

NAV Fyllingsdalen har gjennom prosjektet ”Fritid med Bistand” fått midler til å styrke og utvide rusomsorgen ved å koble unge som er eller har vært ru...
 

Aktiv fritid i Drammen kommune

Drammen er en av 14 kommuner og bydeler som deltar i et samarbeidsprosjekt hvor målet er å implementere bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand som ...
 

Fritid med Bistand i Vennesla

I Vennesla har en klart å etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen. Frivilligsentralen har gjennom et treårig prosjekt ...
 

Aktiv fritid i Elverum kommune

Elverum er blant 14 kommuner og bydeler som deltar i et samarbeidsprosjektet hvor målet er å implementere bruk av Fritid med Bistand.
 

Sola satser på inkluderingsarbeid

Sola kommune ønsker gjennom prosjektet ”High five” å inkludere ungdom inn i fritidsaktiviteter gjennom å ta i bruk og implementere bruk av arbeidsmeto...
 

Aktiv fritid for alle

Tønsberg og Nøtterøy kommune søkte i felleskap om midler for å implementere bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand i kommunalt rusarbeid.
Article image

Storfjordmodellen

Storfjord kommune har utviklet en modell som bygger på kulturforståelse og samhandling med rusmisbrukere med røtter i samisk/kvensk miljø.
Article image

Positiv fritid

Sandefjord kommune ønsker gjennom et prosjekt å videreutvikle støttekontakttjenesten for barn og unge.
Article image

Ettervern med fokus på kultur- og fritidsaktiviteter

Et ettervernprosjekt gjennomført av rustjenesten i Kristiansand kommune, kan vise til gode resultater. 9 av de 10 deltakere fikk vedtak om Fritid med ...
Article image

Sisterhood of Oslo

Gjennom et byomfattende prosjekt i regi av Bydel Frogner i Oslo, gis det tildbud om jentegrupper og coacher til jenter som trenger et fritidstilbud, e...
Article image

Samarbeidsprosjekt med fokus på fysisk aktivitet.

I kommunene Asker og Bærum legges det vekt på å tilby gode individuelle tilbud med fokus på fysisk aktivitet og helse, innenfor tjenestetilbudet støtt...
Article image

Ny Giv

Kirkens Bymisjon i Bodø ønsker gjennom prosjektet Ny Giv å gi rusavhengige under rehabilitering en vei inn i nye sosiale nettverk.