Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Tips en venn Skriv ut

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker med rundskriv I-6/2009 å sikre at alle som er avhengig av bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal få ivaretatt sine muligheter til egen tros- og livssynsutøvelse.

DEP symbolI rundskrivet henvises det til FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Her fremgår det at enhver skal ha rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne grunleggende rettigheten omfatter også de som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne trenger bistand og tilrettelegging for å utøve sin tro eller livssyn etter eget valg.

Hele rundskrivet kan leses her.

 

Av Rune Øyen