Prosjektet DELTA i Drammen

Tips en venn Skriv ut

Uteteamet i Drammen gjennomførte i tidsrommet 2006 – 2010 et prosjekt hvor målet var å utvikle en forebyggende arbeidsmodell for ungdom og foreldre til ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn.

Delta Drammen SluttrapportI prosjektet rettet en oppmerksomhet rundt nye oppsøkende arbeidsmetoder som Fritid med Bistand som her ble beskrevet som delprosjektet DELTA Aktivt. Prosjektet la vekt på å utvikle et godt samarbeid med lokale aktører, engasjere frivillige, videreutvikle egen database og heve Uteteamets kompetanse på flerkulturell forståelse.

Et sentralt spørsmål og problemstilling for prosjektet var:

”Hvilke balanseganger mellom forventet og opplevd liv er det minoritetsungdom møter i hverdagen sin og hvordan kan vi som fagpersoner best mulig bidra til å løse utfordringene ungdommene står ovenfor?

Prosjektet ønsket gjennom sine tiltak å opprette nye arenaer for dialog med målgruppa. Ungdom og foresatte ble ansett som viktige kilder til informasjon og det er gjennom kontakt med disse at Uteteamet gjorde seg sine erfaringer.

Sluttrapporten til DELTA kan du lese her.

Les mer:

Delta i Drammen. Nettrapport høsten 2009

Gjesteblogg som beskriver erfaringer med bruk av metoden Fritid med Bistand i prosjektet: Fritid med bistand i et Utekontaktperspektiv