Prosjekterfaringer fra andre land


Logoen til Dalkurd FF

Et godt eksempel

Dalkurd ble stiftet som et sosialt prosjekt for vanskeligstilt ungdom i 2005. Klubben legger stor vekt på å være en klubb hvor mangfold er en ledestje...
Skjermbilde av nettsiden til prosjektet Fælles om fritiden

Fælles om Fritiden

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i Danmark har som mål å etablere et tilbud i kommuner hvor en engasjerer frivillige til å være fritidsgui...
 

Svensk prosjekt med fokus på inkludering

I Sverige ønsker Riksforbundet FUB å bidra slik at flere utviklingshemmede får delta i meningsfylte, utviklende og inkluderende fritidsaktiviteter.
 

Forsøk med Fritidsguider

Servicestyrelsen i Danmark startet nylig et prosjekt hvor fire kommuner skal prøve ut arbeidsmetoden Fritid med Bistand overfor mennesker med en nedsa...
 

Satser på breddeidrett

Viborg kommune har fått midler av kulturministeriet i Danmark til lokale prosjekter som kan inspirere til å sikre at flere personer med nedsatt funksj...
 

Livsstilsprosjektet

I Stockholm gjennomføres et prosjekt som ønsker å forbedre mulighetene for inaktive personer med en nedsatt funksjonsevne til å finne og utøve helsefr...
 

Min Fritid

Gentofte kommune har som den første danske kommune tatt i bruk metoden Fritid med Bistand.
 

Ønsker flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

Servicestyrelsen i Danmark har satt av 80 millioner for å sikre at flere utsatte barn og unge gis mulighet for å delta i ordinære fritidsaktiviteter. ...
 

FmB i Danmark

Fritid for Alle skrev i februar om den danske sosialminister Benedikte Kiær som ville sette i gang et prosjekt med fritidsguider, hvor man bygger på e...
 

Gentofte kommune

Kulturministeriet i Danmark har gitt Gentofte kommune prosjektmidler til å utvikle seg som en breddeidretts- kommune. Bruk av Fritid med Bistand er et...
 

Idrettsrom for alle

I Danmark er det nå kommet en ny nettside som skal være en inspirasjonsguide og et konkret verktøy for byggherrer, arkitekter og andre som skal planle...
 

Kreativitet och utvikling

Kulturcentrum Skåne er en ideell forening som tilbyr mange spennende tilbud innenfor musikk, teater og kunst til utviklingshemmede i Skåne.
 

Alla vinner

Lunds kommun i Sverige arbeider aktivt for å bli en inkluderende kommune. For å nå denne målsetningen står åtte verktøy sentralt i arbeidet med å bygg...