Om nettstedet

Tips en venn Skriv ut

Fritid for alle er et nasjonalt nettsted knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse.

For mange er tjenestetilbud støttekontakt avgjørende for om de vil kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Utfordringen er å utforme et fritidstilbud basert på det enkelte menneskets ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer.

Støttekontakttjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Denne tjenesten kan organiseres innenfor tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Vi ønsker at nettstedet skal være en ide- og kunnskapsbank for kommuner som ønsker å videreutvikle sitt tjenestettilbud. Dette ønsker vi å bidra til gjennom å formidle kunnskap på dette nettstedet, men også gjennom å være tilgjengelig som samtalepartner for alle dere som har ansvar med å organisere et fritidstilbud for andre.

Nettstedet driftes av Nasjonal kompetanse for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktiv Ung, som av Helsedirektoratet har fått oppgaven å være et faglig knutepunkt for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Vennlig hilsen

anders_midtsundstad.jpg

Anders Midtsundstad
Seniorrådgiver og redaktør