Ny handlingsplan for friluftsliv

Tips en venn Skriv ut

Regjeringen vedtok i 2018 en ny handlingsplan for friluftsliv. Planen som retter seg mot alle inneholder flere tiltak.

Omslagsbilde til Handlingsplan for friluftslivRegjeringen har et mål om at friluftsliv skal være en kilde til helse og livskvalitet for hele befolkningen. Gjennom å legge frem handlingsplanen vil regjeringen forsterke satsingen på friluftsliv i et folkehelseperspektiv. Friluftsliv har også en sentral plass i norsk kulturarv og nasjonale identitet.

Innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse arbeider vi for å styrke den enkeltes rett til å finne frem til selvbestemte aktiviteter innenfor den tredelte løsningen. Handlingsplanen konkretiserer flere tiltak for å fremme friluftsliv for barn, ungdom og voksne som trenger som kan tilrettelegges for de som trenger støtte fra andre for å oppleve muligheten til å delta.

Handlingsplanen kan du laste ned her:

Handlingsplan for friluftsliv.pdf

Kilde

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-friluftsliv/id2607767/