Ny bokserie

Tips en venn Skriv ut

Ti fagbøker inngår i bokserien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» som har blitt til gjennom et samarbeid mellom Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktiv Ung har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Aktiv Ung skal bidra til dette gjennom bl.a. forskning, kunnskapsutvikling, fagutvikling og metodeutvikling gjennom aktivitet ved kompetansetjenesten, men også gjennom å samle kunnskap i samarbeid med fagpersoner i forsknings- og praksisfeltet i fagbøker.

De to første bøkene som er gitt ut i bokserien dokumenterer forskning og praksis rundt fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Mer informasjon om bokserien kan du lese her.

Fagbokforlagets logo     Aktiv Ung logo