Nasjonal satsning på universell utforming

Tips en venn Skriv ut

Med tidsfastsatte mål og tiltak skal hele Norge være universelt utformet innen år 2025. Det er visjonen i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet.

Handlingsplanen, som gjelder frem  til 2013, inneholder tiltak på ansvarsområdene til 16 Nasjonalsatsingdepartementer. Fokus rettes i første rekke mot uteområder/planlegging, bygninger, transport og IKT.  Planen blir derfor svært viktig for å sikre personer med en nedsatt funksjonsevne bedre tilgang til selvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Handlingsplanen som bidrar til å styrke rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad