Masteroppgave

Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler

Tips en venn Skriv ut

Hvilke erfaringer har barna selv med bruk av aktivitetshjelpemidler? Dette er et sentralt spørsmål som fysioterapeut Berit Gjessing forsøker å svare på i sin mastergradsoppgave. Oppgaven bygger på funn fra intervjuer med barn i alderen 9 til 12 år.

Omslagsbilde av Masteroppgave  - Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidlerFlere av barna som ble intervjuet hadde få jevnaldrende å være sammen med på fritiden. Aktivitetshjelpemidler ga mulighet for mestring i aktiviteter barna ellers ikke ville deltatt i. Noen hadde behov for trygge omgivelser ved utprøving. Spørreundersøkelsen synliggjør også at aktivitetshjelpemidlene ble brukt i varierende grad. Barna fremhevet at selvstendighet i aktivitet og mulighet til deltagelse med familie og venner er viktige faktorer for å sikre økt bruk av slike hjelpemidler. Behov for ledsager og mangel på arenaer for utøvelse av aktivitet blir pekt på som årsaker til mindre bruk.

Gjessing konkluderer i sin mastergradsoppgave med at det ved utprøving, anskaffelse og bruk av aktivitetshjelpemidler er svært viktig å ta hensyn til barnets mulighet for selvstendighet, egnede steder for utførelse av aktiviteten og mulighet for deltagelse med venner.

Hele oppgaven kan du laste ned her:

Masteroppgave - Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler.pdf