Møte med minner

Tips en venn Skriv ut

Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri (GERIA) har sammen med tre museer i Oslo gjennomført et pilotprosjekt for å legge til rette omvisninger for personer med demens. Erfaringene er samlet i en håndbok tilgjengelig for alle.

Prosjektet ble en suksess. Personer med demens ga selv uttrykk for at de opplevde gode øyeblikk på omvisningene Håndbok - Møte Med Minnerved Oslo Museum, Telemuseet og Norsk Teknisk Museum hvor helsepersonell sammen med ansatte på museene har samarbeidet for å lage tilrettelagte omvisninger. Møte Med Minner - tilbudet har blitt et fast tilbud i Oslo.

Personer med demens trenger tilrettelagte kulturtilbud. I demensplan 2015 understrekes betydningen av en sterkere satsning på kultur, aktivitet og trivselstiltak. Møte Med Minner er et godt eksempel på et slikt tiltak, og for å inspirere flere til å etablere slike tilbud er det utarbeidet en håndbok som kan lastes ned her.

Av Anders Midtsundstad