Min Fritid

Tips en venn Skriv ut

Gentofte kommune har som den første danske kommune tatt i bruk metoden Fritid med Bistand.

Borgermøde.jpgProsjektet Min Fritid er nå i full gang og 3 personer er knyttet til prosjektet. Mia Schlichtkrull, som er prosjektleder, forteller at det er med glede og en viss spenning de alle tre har startet deres inkluderingsarbeid i tråd med metoden Fritid med Bistand. Det er laget en informasjonsbrosjyre knyttet til Min Fritid som du kan lese her.

Min Fritid legger til grunn arbeidsprosessen til Fritid med Bistand.

Gentofte kommune inviterte 26. august til et borgermøte som markerte starten for prosjektet "Min Fritid" som har som målsetning å hjelpe så mange som mulig i gang med en fritidsaktivitet. Borgermester Hans Toft ønsket velkommen og fortalte om Gentofte kommunes handlingsplaner og politikk på handicapområdet. Hans Rasmussen fra handicaprådet oppfordret til å utvikle det gode arbeid knyttet til å sikre funksjonshemmedes muligheter i samfunnetslivet.

Det var satt opp mange ulike stands hvor man kunne få vite mer om ulike typer inkluderende fritidsaktiviteter. Alle som ønsket fikk for eksempel mulighet til å forsøke rullestolbasket.

Under den siste del av borgermøtet presenterte Martin Sandø fra Servicstyrelsen resultater fra en undersøkelse som har fokus på deltakelse i ordinære fritidsaktiviteter for personer med en nedsatt funksjonsevne. Han fortalte også om fritidsguideprosjektet. Midtsundstad og Øyen fra Kristiansand kommune fortalte om deres erfaringer knyttet til arbeidsmetoden Fritid med Bistand, som handler om å inkludere mennesker med ulike bistandsbehov inn i ordinære fritidsaktiviteter.

Et referat fra borgermøtet kan du lese her.

Ønsker du mer informasjon om Gentofte kommune, kan du klikke her.