Metoden Aktive sammen

Tips en venn Skriv ut

I Vennesla har metoden Aktive sammen blitt utviklet og tatt i bruk gjennom et folkehelseprosjekt over 3 år.  Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltok på sluttkonferansen sammen med representanter fra mange frivillige organisasjoner og nærmere 30 kommuner.

Skjermbilde av nettsiden aktivesammen.noI prosjektet «Aktive seniornettverk» har metoden Aktive Sammen blitt utviklet. Metoden viser hvordan kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner kan bidra til å støtte enkeltpersoner i å opprettholde og etablere tilhørighet i sosiale nettverk.

I Vennesla bruker de nå metoden i møte med nye målgrupper, og flere kommuner tar kontakt for å få opplæring. I stortingsmeldingen «Leve hele livet» har prosjektet og metoden fått en sentral plass. Samarbeidet mellom Vennesla kommune og Vennesla frivilligsentral er et godt eksempel på at felles innsats kan organiseres i et lokalmiljø.

På metodens nettside kan du lese mer om metoden fase for fase, og rapporten fra følgeforskningen til Senter for omsorgsforskning:

http://www.aktivesammen.no/

Hele sluttkonferansen som ble gjennomført i Vennesla 19. november 2018, kan du også se her:

http://www.aktivesammen.no/streaming-av-sluttkonferansen.477322.no.html