Kunnskapsformidling


KS sin logo

Frivillighetskonferansen 2018

Frivillighetskonferansen 2018 arrangeres 6. desember av KS og Frivillighet Norge.
Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Videreutdanning i Nordland

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigh...
Ingressbilde til konferansen "Leve hele livet - sammen"

Konferansen Leve hele livet – sammen

Vennesla frivilligsentral inviterer 19. november til en nasjonal konferanse for å presentere erfaringer med bruk av metoden Aktive sammen.
Bilde av ivrige barn som trekker tau

Aktiv Ung konferansen 2019

12-13. mars 2019, arrangeres en ny, nasjonal Aktiv Ung konferanse. Denne gangen i Bergen. Konferansen 2019 er et samarbeid mellom Valnesfjord Helsespo...
Bilde av inngangspartiet på Norges idrettshøgskole

FAF-saminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" avholdes på Norges idrettshøgskole 18. - 19. oktober 2018.
Bilde av fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad (foto: Trond-Erlend  Willassen)

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle

Fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV), er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har mottatt en bev...
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt – og avlastningstjenesten

Sørum kommune arrangerer den 3. september, samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt – og avlastningstjenesten.
Deltakere på samling

Temadøgn

Friluftsliv, kommunikation og museumsundervisning for mennesker med funktionsnedsættelse

Temadøgn i Netværket friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse, arrangeres mandag 10. september -11. september 2018 på Farsø i Danmark.
Plakat til konferanse om uterehabilitering 2018

Nasjonal konferanse om UTErehabilitering

Den 2. nasjonale konferansen om UTErehabilitering vil i år arrangeres ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland, 13.-14.sept. 2018.
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Telemark, Vestfold og Buskerud

Nettverksamling

Nettverksamling på Notodden, 31. mai 2018, for det regionale nettverket med ansatte som arbeider med å tilrettelegge fritidstilbud i Telemark, Vestfol...