Kunnskapsformidling


Silhuetter av seks ungdommer inni et stort rør

Ungdomskonferansen 2019

Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker deres liv? Da må du holde av datoen for årets ungdomskonferanse 28...
Faksimile av forsiden til inkluderende idrettsliv konferansen 2019

Inkluderende idrettsliv konferansen : Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv?

Årets konferanse setter søkelys på modeller for rekruttering av funksjonshemmede til idrett og fysisk aktivitet. Inspirert av mottoet til ICB «Styrke ...
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Nytt møte i Østlandsforum 12. september 2019

Her er programmet for neste samling i Østlandsforumet.
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Nettverkssamling «Fritid for alle – nettverk i Buskerud, Vestfold og Telemark»

Modum kommune inviterte til nettverkssamling for ansatte som tilrettelegger tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i Te...
Bilde av konferansesenteret på Musholm

Nordic Conference 2019 in Adapted Physical Activity

The Nordic Conference 2019 is a meeting place for professionals, scientists, students, athletes and volunteers from all Nordic countries dealing with ...
Bilde av ivrige barn som trekker tau

Aktiv Ung konferansen 2019

12-13. mars 2019 ble det arrangert en ny, nasjonal Aktiv Ung konferanse, denne gangen i Bergen. Konferansen 2019 var et samarbeid mellom Valnesfjord H...
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt – og avlastningstjenesten

Den 28.01.19 arrangerte Nittedal kommune samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt – og avlastningstjenesten.
Konferansens flyer

Konferanse

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Konferansen som arrangeres ved Universitetet i Agder 22. – 23. mai 2019, fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når d...
KS sin logo

Frivillighetskonferansen 2018

Frivillighetskonferansen 2018 arrangeres 6. desember av KS og Frivillighet Norge.
Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Videreutdanning i Nordland

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigh...