Kunnskapsformidling


Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Nettverkssamling «Fritid for alle – nettverk i Buskerud, Vestfold og Telemark»

Modum kommune inviterte til nettverkssamling for ansatte som tilrettelegger tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i Te...
Bilde av konferansesenteret på Musholm

Nordic Conference 2019 in Adapted Physical Activity

The Nordic Conference 2019 is a meeting place for professionals, scientists, students, athletes and volunteers from all Nordic countries dealing with ...
Bilde av ivrige barn som trekker tau

Aktiv Ung konferansen 2019

12-13. mars 2019 ble det arrangert en ny, nasjonal Aktiv Ung konferanse, denne gangen i Bergen. Konferansen 2019 var et samarbeid mellom Valnesfjord H...
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt – og avlastningstjenesten

Den 28.01.19 arrangerte Nittedal kommune samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt – og avlastningstjenesten.
Konferansens flyer

Konferanse

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Konferansen som arrangeres ved Universitetet i Agder 22. – 23. mai 2019, fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når d...
KS sin logo

Frivillighetskonferansen 2018

Frivillighetskonferansen 2018 arrangeres 6. desember av KS og Frivillighet Norge.
Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Videreutdanning i Nordland

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigh...
Ingressbilde til konferansen "Leve hele livet - sammen"

Konferansen Leve hele livet – sammen

Vennesla frivilligsentral inviterer 19. november til en nasjonal konferanse for å presentere erfaringer med bruk av metoden Aktive sammen.
Bilde av inngangspartiet på Norges idrettshøgskole

FAF-saminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" avholdes på Norges idrettshøgskole 18. - 19. oktober 2018.
Bilde av fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad (foto: Trond-Erlend  Willassen)

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle

Fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV), er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har mottatt en bev...